• Zpráva ze schůzky HDK dne 14. 1. 2019

  V obvyklý čas 18:00 se na obvyklém místě v salónku restaurace Pod Terasami sešlo 6 zastupitelů (JUDr. Jan Holásek byl omluven) a 13 členů HDK. Hlavním bodem bylo projednání programu následujícího úterního Zastupitelstva města. Konstatovali jsme nespokojenost s návrhy na složení výborů zastupitelstva, kde naše zastoupení ne vždy odpovídá počtu, který by měl mít oporu ve volebních výsledcích. Stejně tak je neobvyklé, že předsednictví kontrolního výboru nebylo svěřeno nám, ale Pirátům. Budiž. Jsou také v opozici, ale bývalo tradicí, že předsedu míval nejsilnější opoziční klub. Postrádáme stálý výbor pro investice. Dle našeho názoru je záběr výboru pro územní plánování, investice a rozvoj příliš široký. Rovněž postrádáme účast mimohradeckých významných odborných osobností, jak jsme při povolebních před-koaličních jednáních navrhovali. Rovněž považujeme za nevhodné snížení počtu komisí rady, resp. redukce jejich počtu spojením obsahu činnosti několika komisí z předchozího období. Ve výběrové komisi pro dodavatele IDS – inteligentního dopravního systému, jedné z klíčových investic přesahující současné volební období, není navržen nikdo z opozice. Rovněž velmi neobvyklý přístup nového vedení města. JUDr. Holásek písemně informoval o jednání ve věci komise a pracovní skupiny pro Malšovický stadion a předpokládaný plán postupu rozhodování a pak snad i pokračování prací na dalších etapách. Bod, ve kterém vedení města mělo informovat o vývoji situace černé stavby CTP, byl stažen aktualizací z programu. Dle nám dostupných informací proto, že by nebylo co nového zastupitelům i veřejnosti sdělit. Inu ne vše jde tak snadno a rychle, jak by si nejeden přál. K programového prohlášení zaznělo několik kritických poznámek. Záměr snížení daně z nemovitostí – jediného přímého daňového příjmu města – nelze nazvat jinak, než čistým populismem, který může město na příjmové straně oslabit. Městských dendrologů je na úřadě několik – proč tedy ustanovovat? Změna rekultivace pískovny Marokánka bude nevýhodná, pokud ji nová koalice prosadí a může velmi zkomplikovat činnosti městských lesů. Body ve školství, které jsou zde slibovány, jsou bez přímého vlivu města – proč tedy je nové vedení zde presentuje? V další části jednání pak účastníci připomenuli zajímavé a významné veřejné akce pořádané různými spolky, např. Masarykovou společností nebo studenty vysokých škol. Na dotaz ve věci vývoje podjezdu pod budoucí dvoukolejnou tratí ve Farářství odpověděl předseda klubu zastupitelů HDK Zdeněk Fink, že funkcionáři města v brzké době jedou na jednání na Ministerstvo dopravy. Příští schůzky HDK se uskuteční v pondělí 18. 2. 2019 a 11. 3. 2019 na obvyklém místě v obvyklý čas, pokud se nestane nic neobvyklého. Jiří Sova

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin