• Arnošt Urban: Daneta, s.r.o. a PROINTEPO, s.r.o.

  V Hradci Králové máme dvě zařízení, jejichž činnost je zvlášť důležitá, protože  se starají o děti s mentálními a fyzickými poruchami. Jsou to Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o. sídlící v Nerudově ulici a PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o. v ulici Hrubínově. Obě tato zařízení pečují o postižené děti již více jak 20 let. Aby podpořilo jejich činnost, darovalo jim město před několika lety budovy, v kterých provozují svoji činnost. Ve smlouvách si město  vymínilo,  že  pokud  by  svoji  činnost ukončily nebo by budovy  používaly  k jinému účelu, jsou povinny je  městu vrátit. Nyní se obě tyto instituce obrátily na město s prosbou vypustit ze smluv uvedená ustanovení. Aby totiž budovy mohly nadále sloužit svému účelu, je nutné investovat do jejich oprav a modernizace několik milionů. A ty mohou získat jen úvěrem, které jim však banky nechtějí poskytnout, pokud budou smlouvy ustanovení o právu města na vrácení daru obsahovat. S kolegyněmi a kolegy ze zastupitelského klubu HDK jsme se rozhodli žádosti vyhovět, protože jsme přesvědčeni, že svoji dlouholetou činností obě zařízení prokázala, že jsou pro město a jeho občany potřebná a nenahraditelná.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin