• Co se povedlo splnit z minulých slibů? Vystavili jsme si účet

  Na našem webu jsme 3. 9. 2010 zveřejnili volební teze HDK pro komunální volby 2010.  Považujeme za čestné se k nim vrátit a vyhodnotit jejich plnění. Snažili jsme se, něco se povedlo, něco ne a něco je na dobré cestě. Z pohledu HDK však můžeme říci, že naši zastupitelé se na všech úrovních snažili uvedené body prosazovat a plnit.

   

  • ISP (ATOL) – prvních 15 minut parkování zdarma, majetková účast města ve firmě
      • Byly domluveny úpravy cen ve prospěch parkujících, například snížena cena na Velkém náměstí…
      • Možnost odkupu byla ze strany HDK sice vyjednána a předložena, bohužel se nenašla dostatečná podpora u ostatních politických stran nejen opozičních, ale i některých koaličních. Budeme ve snaze pokračovat.
  • úplná otevřenost v zakázkách, smlouvách a jednáních orgánů města (semilský model)
      • Plní se postupně, informace jsou na webu města nebo na centrálním elektronickém tržišti (výzvy i výsledky), byl zpřístupněn klikací rozpočet, připravují se další kroky. Úřad byl koneckonců teď v září odměněn první cenou za otevřenost veřejnosti (soutěž Otevřeno x Zavřeno), takže je nastartováno správným směrem.
  • snížení počtu náměstků primátora na tři a provozních výdajů magistrátu města o 5%
      • Snížení počtu náměstků se nepovedlo prosadit při koaličním jednání (návrh neakceptovali ani vyjednavači opozičních stran).
      • Provozní náklady byly prokazatelně sníženy.
  • posílení vlivu občanů prostřednictvím komisí místních samospráv mimo jiné účastí na jednáních rady města
      • Splněno.
  • propojení cyklotras, zjednodušení pohybu cyklistů po městě
      • Vznikly barevně odlišené pruhy pro cyklisty, které plní svou funkci. Otevřela se cyklostezka směrem na Kuks, pokročila jednání o cyklostezce do Pardubic.
  • konkrétní podpora vzdělání – interaktivní tabule do každé třídy základní školy
      • Splněno s tím, že tabule jsou ve třídách dle požadavků ředitelů škol.
  • nejméně 30 nových bytů pro seniory v režimu sociálního bydlení
      • Splněno
  • místo v mateřské škole pro každé dítě z Hradce Králové
      • Za uplynulé volební období vznikly čtyři mateřské školy, v roce 2015 lze očekávat rovnováhu mezi požadavky a kapacitními možnostmi.
  • dostavba fotbalového stadionu a souvisejících staveb, rekonstrukce sokolovny na Pouchově
      • Nesplněno, situace je obecně známa, HDK jednoznačně podporuje výstavbu stadionu vlastními prostředky na etapy bez přerušení soutěže, sokolovna na Pouchově zatím nerealizována.
  • ombudsman pro čistotu a pořádek (monitorovaná telefonní linka)
      • Splněno. Zvolena byla jiná forma, funguje telefonicky včetně příjmu MMS s upozorněním na nedostatky
  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn