• Jan Holásek: Dostupné bydlení v Hradci bez hypotéky?

  Dostupnost bydlení a výstavba nových bytů je v poslední době často diskutovaným tématem, a to zejména proto, že cena bydlení rychle stoupá nejen v Hradci, ale téměř všude v České republice. Cena bytu v centru Hradce se dnes vyšplhá i přes 50 000 Kč na m2. Ročně se v Hradci postaví až 400 bytů a v zásadě všechny se hned prodají. Vlastní bydlení v oblíbených místech k životu, jako je naše město, se tak stává nákladnou záležitostí. K horší dostupnosti vlastního bydlení přispěje i to, že Česká národní banka zpřísňuje poskytování hypoték a jejich dosažitelnost se bude dlouhodobě zhoršovat.

  Alternativou k vlastnímu bydlení bude stále více nájemní bydlení, tak jako v jiných městech v Evropě. Například ve Vídni bydlí většina obyvatel v nájmech nebo družstevních bytech. Také se budou více rekonstruovat starší byty anebo bydlet za výhodnějších cenových podmínek v okolních obcích a do Hradce jezdit za prací, tak jak je tomu běžné i v jiných velkých městech.

  Rozvoj bytové výstavby je záležitostí realitního trhu a developerů rezidenčních projektů. Město má za úkol zejména regulovat přiměřený rozvoj výstavby územním plánem. Veškeré bydlení v Hradci však nelze nechat na trhu a developerech. Město se musí zasadit o to, aby bylo zajištěno bydlení pro co nejvíce sociálně potřebných, pro které je bydlení nedostupné, pro seniory a rovněž pro mladé rodiny. Koneckonců Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo sociálních věcí mají podle legislativního plánu vlády připravit během několika let tzv. zákon o sociálním bydlení, kdy budou velmi pravděpodobně klíčovou roli hrát obce a města, a to jednak při výběru těch, kteří sociální bydlení potřebují, a jednak při rozdělování sociální podpory. Zákon o sociálním bydlení se však připravuje již mnoho let a je otázkou, kdy se ho skutečně dočkáme.

  Hradec by se tedy měl zasadit o zajištění bydlení pro co nejvíce z těch, kteří to potřebují a pro které bydlení není dostupné. Takovým bydlením by mohlo být např. nájemní nebo družstevní bydlení v bytech, které budou postaveny městem anebo ve spolupráci mezi městem a soukromým partnerem. Jak v případě nájemního, tak v případě družstevního bydlení bude po dostavbě bytů možno byty poskytnout potřebným hradeckým občanům, kdy město určí podmínky pro získání bytu a jeho užívání.

  Pro výstavbu nájemních bytů pak bude možno využít i některých státních podpůrných programů, například programu na podporu výstavby nájemních domů Státního fondu rozvoje bydlení, podle kterého je možno získat úvěr až na 90 % nákladů výstavby nájemních bytů. Jednou z podmínek tohoto programu je pak to, že vystavěné byty budou pronajaty mladším 30 let anebo seniorům starším 65 let. Alternativou nájemního bydlení je družstevní bydlení, kdy by se město podílelo na založení bytového družstva a buď samo, nebo ve spolupráci se soukromým partnerem realizovalo družstevní výstavbu bytů. Město by pak zůstalo členem družstva a poskytlo formou podnájmu družstevního bytu možnost bydlení potřebným hradeckým občanům, případně by mohlo svůj podíl v družstvu spolu užívacím právem bytu na potřebné převést. Velkou výhodou v případě družstevní výstavby je to, že k získání družstevního bydlení pro jednotlivé členy družstva nebo uživatele družstevního bytu není třeba hypotéky, protože úvěr na výstavbu domu si bere samo družstvo, a k bydlení se tak dostanou i ti občané, kteří sami na hypotéku nedosáhnou.

  Pro výstavbu bytů pro sociálně potřebné městem je potřeba, aby město mělo k dispozici vhodné pozemky. Výstavba bytů městem by mohla být realizována např. na městských pozemcích v Zóně Aldis, případně v tzv. Severní zóně (území mezi ulicí Pouchovskou, Akademika Bedrny, Piletickým potokem a železniční tratí). Na pozemku v Zóně Aldis je možno počítat přibližně s 15.000 m2. bytové plochy, tedy zhruba 250 byty, na pozemcích v tzv. Severní zóně s 30.000 m2. bytové plochy, tedy přibližně 500 byty.

  Výstavbu sociálního bydlení je rovněž třeba financovat a zaplatit. Velkou výhodou bude, pokud budou využity pozemky, které jsou ve vlastnictví města. Město je může vložit do projektu výstavby jako tzv. vlastní zdroje a na zbytek nákladů na postavení bytů, nebo na jejich podstatnou část, získat financování od banky. Město může rovněž usilovat o získání dotací nebo státem garantovaného financování. V případě pečlivé přípravy tak výstavba sociálního bydlení nemusí znamenat zásadní zásah do finančních výdajů hradeckého městského rozpočtu.

  Veškeré plány výstavby sociálně dostupného bydlení s podporou města včetně jejich podmínek je třeba důkladně posoudit a připravit. Konečné řešení pak musí projednat a schválit nově zvolené zastupitelstvo města, které budeme volit v komunálních volbách zhruba za měsíc, 5. a 6. října. Tak šťastnou ruku u voleb.

  JUDr. Jan Holásek LL.M.

  Hradecký demokratický klub

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin