• Vy se ptáte a Zdeněk Fink odpovídá

  Odpovídá Zdeněk Fink, primátor města

  Otázka:

  Dobrý den,

  Zajímalo by mě, zda byste byl ochoten převzít osobní záruku a dohled nad otevřením cyklostezky Hradec Králové- Kunětická Hora. Rád bych po ní jezdil. Pořád mi není jasné, kdy se začne stavět a kdy se po ní začne jezdit. (Pavel Sýkora)

  Odpověď:

  Pane Sýkoro, také bych po ní rád jezdil. V současné době je podána žádost o územní rozhodnutí na úseky HK – Vysoká a Dříteč – Němčice. Nejproblematičtější úsek, Vysoká – Dříteč, se s ohledem na nesouhlasy majitelů pozemků překresluje na pravý břeh Labe, žádost proto ještě nebyla podána. Pak už zbývá jen trasa Němčice – Ráby. My, jako město, zodpovídáme společně s Královéhradeckým krajem za část cyklostezky až na okraj Vysoké nad Labem, odtud je už na řadě Pardubický kraj. Pokud bude letos schváleno územní rozhodnutí na náš úsek do Vysoké, což se v tuto chvíli jeví jako reálné, bude možné zahájit stavbu začátkem roku 2016. Podmínkou je vydání stavebního povolení a uspořádání výběru zhotovitele formou soutěže. Pevně doufám, že se po ní na podzim v roce 2016, nejdéle na jaře v roce 2017, společně projedeme. Určitě Vás pozvu na společnou projížďku. Záruku mohu těžko poskytnout, ale osobní dohled slíbím rád, věřím, že k tomu budu mít po volbách příležitost.

   

  Otázka:

  Všechny chodníky ve Věkoších jsou porostlé travou a je na nás majitelích nemovitostí se o ně starat. Mnohdy už s ohledem na věk nemůžeme nebo je to obtížné. Chodníky jsou navíc ve velmi špatném stavu, porostlé travou, o její likvidaci se musím starat sama, po urgenci se proženou dva muži s postřikem, ale stejně je to spíše na nás. Rovněž péče o chodníky jako takové v okrajových částech města je špatná. Také připomínám nutnost kryté zastávky MHD na konečné v Truhlářské ulici. (paní Jaroslava Pácalová)

  Odpověď:

  Paní Pácalová, vezmu to odzadu, zastávka MHD v Truhlářské je vytipována jako jedna z pěti nejpotřebnějších v Hradci Králové, měla by být postavena ještě letos, nejdéle příští rok. Finančně je zajištěna. Dotaz na údržbu chodníků – Technické služby našeho města mají svůj plán rekonstrukcí chodníků pro všechny lokality. Je jich ale poměrně hodně, chtěl bych do budoucna, aby byl plán jasný a čitelný, aby se občan dočetl, kdy se právě jeho chodník bude rekonstruovat s výhledem na několik let. Stran zarůstání chodníků – není to problém jen u vás na Pouchově, tam budou muset Technické služby přidat opět s jasným rozpisem v časovém rozvrhu.

   

  Otázka:

  Pane doktore, blíží se konec vašeho volebního období. Nevím jak kdo, ale já považuji za vhodné vám za vše poděkovat. A nebylo toho málo. Moc bych vás ještě prosil, abyste něco udělali s restaurací Ricochet u nás v Labské II, je tam do noci strašný nepořádek. Ještě také chodník z velkých dlažek před naším domem k zastávce je velmi rozbit. Chci vám ještě napsat, jak mne rozesmál plakát jednoho z členů ODS, jak udělá vše pro to, aby ISP zmizel. (Josef Svášek)

  Odpověď:

  Pane Svášku, restaurace Ricochet patří mezi problémové, děkuji za upozornění, bude nutné tam zesílit kontroly městskou policií. Opravu chodníku dokážeme zařídit prostřednictvím Technických služeb. K  plakátu jednoho z kandidátů a bývalého zastupitele považuji za zbytečné se vyjadřovat. Parkovací systém město nutně potřebuje, s provozovatelem je nutné komunikovat a snažit se posílit vliv na jeho rozhodování.  Text hovořící o „léčení“ postrádá smysl, spíše než řešení problému mi připomíná jednu z klasických bajek o tchořovi. Myslím, že zmíněný text na plakátu svědčí o tom, že dotyčný je výrazně lepší lékař než odborník na dopravu v klidu.

   

  Otázka:

  V minulosti jste se ostře vymezoval vůči jak rozšíření chráněné oblasti Na Plachtě, tak proti tomu aby jednou z forem její údržby byla občasná nekompromisní jízda přestárlé vojenské techniky. Jak se na věc díváte s odstupem? (bez podpisu)

  Odpověď:

  Musím říct, že stále nechápu nutnost zapojení takové techniky do  péče o chráněnou oblast. Vadí mi hodně, že zastánci rozšíření území začali prosazovat svou ideu až po poměrně významné investici města do sítí a plánované komunikace. Na druhou stranu to vypadá, že se zřejmě daří udržovat a rozšiřovat některé vzácné druhy živočichů. Vezmeme-li v úvahu tvrzení skutečných ochránců přírody, jde o evropsky významnou lokalitu. V tomto momentě si umím představit prostor protkat sítí stezek, doplnit tabulemi s popisy druhů, jejich výjimečností a umožnit občanům živočichy pozorovat a fotografovat. Mohla by to pak být velmi dobrá přírodní atrakce našeho města.

   

  Otázka:

  Chci využít nabídky vašeho klubu a zeptat se na cikány v centru města. Srocují se, hlučí, prý dostávají přednostně městské byty v centru, mají zdarma vstup na koupaliště a do MHD ? Je to vůbec možné? Jak k tomu přijdeme všichni ostatní? (bez podpisu)

  Odpověď:

  Romové netvoří ani jedno procento obyvatel našeho města. Uvědomuji si plně, že s nimi jsou problémy, které je třeba řešit, i když si za ně v naprosté většině případů mohou sami. Nemají dnes své rodinné struktury, které kdysi fungovaly. Jsou ve velké míře zvyklí na sociální dávky a ve velké většině neusilují o vzdělání, ani o práci. Ale tohle nelze paušalizovat, všichni takoví nejsou. Ti pracovití, kteří se dokázali normálně zařadit do běžného života, se od popsané (bohužel) většiny distancují a ani s nimi nechtějí bydlet. Stává se poměrně často a je to nespravedlivé, že ti slušní si to odnesou právě za ty méně přizpůsobivé. Tvrzení o jejich zvýhodňování na úkor ostatních občanů na území města jsou nepravdivá. V žádném případě nedostal nikdo z nich přednostně přidělený byt, žijí v některých bytech v centru rovným dílem v soukromých i městských bytech,. Pokud bydlí v  městských bytech, jsou pečlivě správou nemovitostí sledováni. V žádném případě nemají žádné výhody na koupališti ani v MHD proti ostatním občanům města, to jsou fámy. Je ale pravdou, že často zkoušejí stanovená pravidla porušovat, jízda bez zaplacené jízdenky je jejich velmi častým prohřeškem. Z tohoto důvodu je třeba podpořit ty, se dokázali normálně začlenit do populace. Na druhé straně je nutné trvale a jednoznačně dávat ostatním najevo, že přizpůsobení se je nezbytné a že za naprostou většinu svých problémů si mohou sami.

   

  Otázka:

  Pane primátore,
  chtěla jsem se zeptat, jeslti byste místo vymyšlení vyhlášky o zákazu krmení zvířat v HK, která mimo jiné mezi lidmi strhla vlnu nesouhlasu, se nechtěli zamyslet nad tím, že HK jako tak velké /bývalé krajské/ město se ani není schopno o kolikrát vyhozené nebo zatoulané a všelijak přemnožené /ale vždy za tím stojí zas člověk!/ a bůhvijaké psi a kočky POSTARAT! Mám ráda zvířata, protože jsou bohužel v dnešní době lepší, než někteří lidé a proto když sleduji různé příběhy a právě i útulky v daleko menších městečkách, tak kam se Hradec hrabe……Je zde utulek pro psi -jeho činnost posuzovat nemohu, osobně jsme se s ním nesetkala, jen jsem ho hledala na FB, kde v dnešní době se spoustu pejsků dobře udá a nenašla. O kočky se zde DOBROVOLNĚ stará p.Smejkalová, která podle jejích slov s vámi na magistrátu opravdu nemá dobré zkušenosti a jen ji házíte klacky pod nohy a nemluvím ani o jednání vašich úřednic! Docela ostuda. Je před volbami,tak byste se mohli nad touto otázkou zamyslet a ještě lepší by bylo něco pro to pak i udělat. Myslím,že spousta peněz se dneska vyhazuje za horší věci,tak udělat něco pro živé tvory by nebylo od věci. Zrovna mě ještě při této příležitosti napadlo, jak neúčelové a nepraktické je tržiště u Tesca, na to kolik to stálo, tak tam prší a fouká na prodejce ze všech stran. Děkuji, že jste si přečetl můj názor a třeba i za odpověd. Nashle (paní Vytlačilová)

  Odpověď:

  Paní Vytlačilová,
  konečně se dostávám k tomu, abych vám řádně odpověděl. Já osobně nepovažuji vyhlášky za příliš důležité, více mi záleží na slušném chování lidí vůči sobě navzájem, o což se celý život snažím.
  Hlavním důvodem pro vznik vyhlášky byla kritická situace kolem přemnožených nutrií v Jiráskových sadech. Ta je i díky jejich krmení moc a moc špatná. Hrozí tam utržení celé špičky soutoku a další devastace. Je přitom známé, že spokojená a nažraná nutrie se množí daleko lépe a rychleji než hladová a nespokojená.. Navíc je problém dohnat Povodí Labe k odpovědnosti a řešení. Vyhláška nebrání nikomu nakrmit ptáky, kačeny, krmit labutě z břehu a postarat se o vyzáblou a nemocnou kočku.
  Další problém byl a je s paní ze Slezského Předměstí, která krmí a shromažďuje opuštěné kočky nejen z Hradce Králové , ale i z okolí, například z Orlických hor. Má jich tolik, že znepříjemňuje život sousedům v celé ulici. Její konání se v okolí nesetkává s pochopením, vyvolává značnou nelibost všech sousedů a dokonce i některých členů vlastní rodiny Osobně jsem paní Smejkalové žádný klacek pod nohy nehodil, navíc životní prostřední je téměř čistá státní správa, pouze jsme jí doporučili pohřbívat zemřelé kočky na hřbitově.  Já sám žiju v Hradci Králové skoro 60 let a nikdy jsem opuštěnou kočku nebo pejska nepotkal, aspoň o tom nevím. Jak sama velmi správně píšete, je to v lidech a ne ve zvířatech, každý musí začít u sebe. Co se týká psího útulku, ten funguje velmi dobře, o pejsky je poměrně značný zájem, k jeho provozu jsem neslyšel žádné zásadní připomínky. A pokud nemají, jak píšete, facebookové stránky, tak to napravíme.

   

  Otázka:

  Pane primátore, zahlédl jsem na facebooku názor jakéhosi pána, který mluví mimo jiné o katastrofální zadluženosti města a hrozícím bankrotu. Co je na tom pravdy ? (Josef Navrátil)

  Odpověď:

  Nemá pravdu, myslím, že mu spíše chybí informace a tak říká polopravdy, možná je říká i přes to, že informace má. Hradec Králové patří k nejméně zadluženým statutárním městům naší země. Máme sice v současné době zhruba 800 milionů v úvěrech, které vyžadují postupně se snižující splácení úvěru od 50 milionů ročně nyní s další výrazně klesající tendencí, ale pokud to zjednoduším, tak ve stejné výši máme i volné finanční prostředky. O zdravém hospodaření města svědčí i úroková sazba posledního úvěru na rekonstrukce školních budov, která je cca 0,8% nad priborem ČNB. To by banka nikdy zadluženému městu s nezdravým rozpočtem neposkytla. Buďte v klidu.

   

  Otázka:

  Pane primátore,

  Ve vašich předvolebních novinách jsem se dočetl při hodnocení koaliční spolupráce, že největším zklamáním pro Vás byla TOP 09. Protože jsem je v minulých volbách volil, zajímalo by mne jak jste k tomuto názoru došel. (František Malý)

  Odpověď:

  Dobrý den, jste pozorný čtenář a rád Vám odpovím. Po volbách v roce 2010 nastalo v Hradci Králové velmi složité vyjednávání o sestavení koalice, táhlo se skoro 3 měsíce. Výsledkem byl vznik 21členného koaličního seskupení z 5 subjektů. Na základě dohod jsme jako Hradecký demokratický klub postoupili TOP 09 jedno místo v radě města, což plně neodpovídalo volebním výsledkům. Doufali jsme, že si to bude kvitováno jako vstřícné gesto a výsledkem bude dobrá vzájemná spolupráci nejen mezi námi, ale i s ostatními partnery. Jak jsem ale již minule uvedl, dva radní za TOP 09 (paní Jaklová a pan Nádvorník) měli postupně čím dál více problémů respektovat mínění koaliční většiny a v některých klíčových hlasováních společný názor nepodpořili. Připadalo mi to, že spíše sledovali vlastní zájmy. Vedlo to postupně až k jejich odchodu z TOP 09 a tím pádem pochopitelně i z koalice. To nám pak způsobilo velmi vážný problém při hlasování v zastupitelstvu. Moje kritická připomínka se tedy týká zejména postojů těchto 2 radních, nikoliv pánů Vedlicha a Sommera, jejich práce po celé volební období si vážím. Ale většina jednoho hlasu v zastupitelstvu, to byl velký problém, který skutečně vznikl rozštěpením klubu TOP 09.

   

  Připomínka:

  Vážení, reaguji na vaší nabídku o vyjádření se k jednotlivým úsekům činnosti města Hradce Králové. Velice si vážím toho, jak město přistupuje k nemalé části obyvatel, kteří jezdí na kole. Vznikají nové cyklostezky, ale na ty staré se dosti často zapomíná. Např. nadjezd směr ČKD. Dále bych chtěl požádat o zimní úklid sněhu chodníků bočních ulic ulice Jabloňová. Děkuji za pochopení a přeji klidné a hezké dny .

  Jiří Kubát

   

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn