• Hradec Králové a kraj – o co bychom se měli na kraji snažit

  Celá řada projektů, které jsou na úrovni našeho města, souvisí nejen s Hradcem Králové, ale s celým Královéhradeckým krajem. Měli bychom se proto snažit, aby se kraj zaměřil a podílel i na hradeckých projektech, mezi které by určitě měli patřit následující:

  Fotbalový stadion: Měli bychom usilovat o to, aby se kraj podílel na výstavbě fotbalového stadionu v Hradci Králové. Očekával bych v rozsahu 15–20 % z celkové ceny. Hradec Králové je centrum Královéhradeckého kraje, a proto si jednoznačně zaslouží odpovídající fotbalový, resp. multifunkční stadion. Koneckonců fotbalová utkání na novém stadionu budou navštěvovat obyvatelé z celého kraje.

  Letiště Hradec Králové: Dle mého názoru by bylo vhodné, aby se Královéhradecký kraj finančně podílel na rozvoji hradeckého letiště a přilehlé průmyslové a obchodní zóny. Stejně jako u multifunkčního stadionu i zde platí, že letiště nebude sloužit jen Hradečákům, ale jeho význam je celokrajský. Proto je potřeba, aby se do jeho rozvoje zapojil i kraj. Je to investice do budoucna, která se nám jisto jistě vrátí.

  Jižní propojka – dopravní spojení z Hradce Králové na Prahu: Je třeba prosadit, aby byla z prostředků kraje co nejdříve postavena tzv. jižní propojka v blízkosti čističky odpadních vod mezi silnicí z Hradce Králové na Vysokou nad Labem a výpadovkou na Pardubice a Prahu, včetně přemostění. Současný stav, kdy mnoho aut z Hradec Králové jezdí do Prahy přes Opatovice, není dlouhodobě únosný.

  Péče o seniory – domov pro seniory na Novém Hradci: Hradec by měl usilovat o to, aby byl co nejdříve postaven moderní domov pro seniory na Novém Hradci Králové, a to v kvalitním architektonickém a plně funkčním provedení. Původní projekt byl zastaven a připravuje se nový, je třeba dohlédnout na to, aby byl tento nový projekt architektonicky zajímavý a stavět se začalo co nejdříve.

  Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji: Další velmi potřebná věc. A to jak ve městech, tak v obcích. Je třeba dosáhnout toho, aby ve městech a obcích bylo co nejvíce prostorů pro bydlení. Tím dáme šanci obyvatelům, aby zůstali, protože nebudou nuceni se stěhovat jinam. Problematika dostupného bydlení má různé roviny. V Hradci Králové např. chybí startovací byty pro mladé rodiny, ve městech v Podkrkonoší pak středně velké byty pro zdravotní sestry, příslušníky policie, učitele. Je třeba legislativně a finančně podpořit družstevní výstavbu, kdy členové družstev postaví družstevní bydlení pro své potřeby bez dosažení zisku. Stejně tak si zaslouží podporu obce, které mají k dispozici pozemky, aby na nich mohli provést družstevní výstavbu bez potřeby dalších financí. Přijmutí speciální legislativy, která zavede podporu pro dostupné bydlení je také podstatné. Tady nezapomínejme na to, že kraje mají zákonodárnou iniciativu. Zrovna zde by ji šlo velmi dobře využít.

  Výstavní galerie: Konečně je třeba zapojit Královehradecký kraj do výstavby výstavní galerie, která v Hradci Králové chybí. „Kunsthalle“ v Hradci chybí a má nadregionální význam.

  Splavnění Labe pro rekreační plavbu z Hradce do Pardubic: A nakonec je na místě i spolupráce s Pardubickým krajem. Tam se nám nabízí možnost rozpracovat projekt zesplavnění Labe pro rekreační účely z Hradce Králové do Pardubic. V první řadě je třeba instalovat lodní výtah v jezu u Vysoké a dále pokračovat dalšími stavebními a rozvojovými pracemi. Ve finále tento projekt zvýší turistickou poptávku po východních Čechách.

  JUDr. Jan Holásek, zastupitel města

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin