• Jak je to s firmou ISP v Hradci Králové?

  ISP je předvolební téma podruhé za sebou. Mnozí budou slibovat konec smlouvy, ale při reálném pohledu se jedná o falešný slib, jde jen o lákadlo pro voliče.

   

   

  Varianty řešení a pravděpodobné následky :

  1. Jednostranné vypovězení koncesionářské smlouvy uzavřené do roku 2036. Dle smlouvy nelze ji jednostranně vypovědět, je to možné jen v případě, že ISP nebude plnit požadavky na výstavbu dalších parkovacích domů. U takového řešení je jen velmi obtížné si představit všechny následky. Určitě by však vznikl chaos parkování ve městě a jistě by následoval i soudní spor, v podstatě bez naděje na výhru. Bylo by nutné počítat s požadavkem ušlého zisku ze strany ISP, se sporem o výši investic do zařízení a nákladů na parkovací domy, s majetkovými problémy, s platností smluv atd.

  2. Předčasné odstoupení od smlouvy spojené s finančním vyrovnáním, to je možnost vycázející ze smlouvy. Cena dle vzorce ze smlouvy je nyní kolem 180 milionů bez Katschnerky, to znamená celkově 300 milionů korun, otázkou je reálnost úspěšného vyjednání s ISP, finanční obnos není v rozpočtu města, nutnost případného úvěru.

  3. Odkoupení 51% podílu ve firmě za 52 mil. korun. Vznikne možnost korekce cen a zisků společnosti tak, aby pokryla pouze její potřeby provozu a investic ( to znamená zlevnění parkování). Za tyto peníze by město koupilo trvale polovinu majetku firmy, parkomaty i parkovací dům a získá tak právo o majetku spolurozhodovat. Společná firma by fungovala dál a jistě by vydělávala, město by mělo poloviční podíl na zisku. V roce 2036 by skončila koncesionářská smlouva a město by zaplatilo jen polovinu zbytkové hodnoty firmy. S ohledem na stáří parkovacích domů a vybavení firmy lze předpokládat cenu kolem 150 milionů korun, v případě nynějšího odkupu pro město jen 75 milionů. K tomu připočteme každoroční podíl na zisku. Kdyby byl jen 3 miliony korun, budeme mít dalších 60 milionů v plusu. Další parkovací domy do celkové kapacity 1 000 míst musí dle smlouvy postavit a financovat samotné ISP. Je ale otázkou, zda ISP by opakovaně potvrdila původní nabídku

  4. Ponechání současného stavu koncesní smlouvy s pokusem více zasahovat do chodu firmy a další ponechat do roku 2036. V tomto případě by bylo nutnou podmínkou projednat zastoupení města v orgánech společnosti. V současné době má město jediného zástupce v dozorčí radě v podstatě bez vlivu na chod společnosti a to je málo.

  Zdeněk Fink

  Podělte se s ostatními...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn