• Jan Holásek: Jak dál s fotbalovým stadionem

  Po dvou zrušených výběrových řízeních na výstavbu fotbalového stadionu prezentovalo vedení města další směr výstavby fotbalového stadionu metodou tzv. „design and build“ , což znamená „navrhnout a postavit“, která může poskytnout dodavateli stavby větší prostor pro chytrá řešení a inovativní postupy vedoucí ke zlevnění stavby. Pokud by výstavba fotbalového stadionu postupovala touto cestou, je zásadní, jestli bude pro dodavatele stavby závazné již vydané stavební povolení, nebo jestli bude třeba pro upravený projekt opatřit stavební povolení nové anebo získat tzv. změnu stavby před dokončením. Je to zásadní proto, že žádná stavební fi rma nezaručí, kdy a jestli nové stavební povolení získá, a nebude tak moci garantovat termín dokončení stavby. Je smutnou skutečností, že vedení města nebylo schopno na tuto zcela zásadní otázku na zasedání zastupitelstva jakkoliv odpovědět a po přímo položeném dotazu nastalo dlouhotrvající ticho. Přitom je zcela zřejmé, že pokud se máme pokusit o úspory při výstavbě stadionu, a nechceme-li stavět stadion s ohledem na velikost investice po částech, jak bylo plánováno minulým vedením města, není možné stavbu realizovat v rámci současného stavebního povolení. To koneckonců vyplývá i z názorů stavebních fi rem, které se účastnily tzv. předběžných tržních konzultací, tedy výměny názorů na projekt a jeho výstavbu mezi městem a stavebními fi rmami. Nadšení vedení města z toho, že stavební fi rmy vyjádřily zájem o výstavbu stadionu, snad ani nemůžeme brát vážně, s ohledem na velikost a prestiž zakázky je jasné, že stavební fi rmy o ni zájem budou mít vždycky. Ať už bude další postup při výstavbě fotbalového stadionu jakýkoliv, město musí v každém případě zajistit, aby vznikl kvalitní fotbalový stánek splňující potřebná kritéria Fotbalové asociace, UEFA a dlouhodobé potřeby hradeckého fotbalu. Zároveň je potřeba stadion postavit za přiměřené peníze a učinit jej maximálně multifunkčním, tedy, aby se dal využít vedle fotbalových zápasů pro co nejvíce dalších aktivit, když už stojí tolik peněz. Je pro mne velmi překvapující, že dosud nebyl schválen dlouhodobý plán týkající se fungování hradeckého fotbalu a fotbalového stadionu, včetně jeho provozování, využití a spolupráce se soukromými partnery. A tady už nemůže obstát argument současného vedení města, že po svých předchůdcích převzalo jen samé problémy, během roku už dlouhodobý plán pro hradecký fotbal dávno mohl být. Uznání tak zaslouží jen několik představitelů hradeckého fotbalu a fotbalového klubu, kteří věnují výstavbě fotbalového stadionu velké množství času, energie a odborných znalostí a snaží se projekt posunout dopředu.

  JUDr. Jan Holásek

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin