• Jaroslav Štěchovský: Zamyšlení k 50. výročí „vstupu vojsk Varšavské smlouvy“ v srpnu 1968 – co předcházelo, co následovalo a co následuje

   

  Sdělovací prostředky v předchozích týdnech o této události dostatečně informovaly – podle mého soudu vyváženým způsobem. Každý občan si tak mohl učinit objektivní představu, jak vše probíhalo, včetně událostí před tímto datem a po něm. Pokusme se v několika řádcích nastínit širší souvislosti.

  Pod pláštíkem Varšavské smlouvy šlo o vojenský útok Sovětského svazu, který nepřipouštěl odchylky od zrůdné komunistické ideologie, garantující jeho nadřazenost v satelitních státech. (Intervenci např. předcházela v roce 1956 podobná vojenská operace proti Maďarské lidové republice.)

  A jak se to tedy od druhé světové války vlastně u nás vyvíjelo a kam jsme dospěli?

  Nositelkou komunistické ideologie byla od roku 1945 KSČ. Voličům slibovala, že bude bohatým brát a chudým dávat. V roce 1946 tak vyhrála v Čechách poslední svobodné volby. Po vládním puči a likvidaci Sociální demokracie v roce 1948 pak KSČ rozdělila občany na dvě skupiny: 1. na členy strany a jim blízké, 2. na ty ostatní, mezi které např. patřili občané, kteří neměli dělnický původ, soukromí živnostníci, bývalí podnikatelé, soukromí zemědělci, věřící občané, bývalí členové jiných politických stran, bývalí členové různých spolků atd. Tuto skupinu bylo potřeba šikanovat, odebrat jí majetek, uvěznit popř. podle vykonstruovaných procesů zlikvidovat. To se také pod dozorem Sovětského svazu důkladně provádělo.

  V šedesátých letech 20. stol. se v KSČ i mimo ni projevoval demokratizační proces, který ovšem bylo podle ortodoxních komunistů potřeba zastavit. Když pak v srpnu 1968 měli za zády sovětská vojska, udělali pořádek. Opět rozdělili občany: 1. na členy strany a jim blízké, 2. na ty ostatní, kteří, pokud se hlasitěji ozvali proti okupaci nebo si dovolili nevolit jedinou komunistickou kandidátku, byli šikanováni, vyhozeni ze zaměstnání, vězněni atd.

  V roce 1989 KSČ přežila sametovou revoluci i léta po ní – jako KSČM. Ve svobodných volbách jí volili ti, kteří již nebyli mezi privilegovanými.

  V roce 2018 jmenoval prezident předsedou vlády mesiáše, zvoleného svými voliči prý proto, aby udělal pořádek. Je bývalým členem KSS (KSČ) a údajným agentem StB. Má tedy ke KSČM logicky vztah. KSČM získala právo veta vůči vládě a spolu s novodobým mesiášem je tedy opět u moci. Výstupem tohoto konglomerátu jsou zatím personální čistky a diletantské vedení na ministerstvech, nekonkrétní programové prohlášení vlády s absencí dlouhodobé vize a schodkový rozpočet (při konjuktuře evropské ekonomiky a téměř nulové nezaměstnanosti v ČR).

  Ing. Jaroslav Štěchovský

  Hradecký demokratický klub

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin