• Jiří Sova: Jednosměrky by pomohly, ale jak na to?

  Že jste tento titulek již viděli? Ano. Téměř přesně přede dvěma roky v Radnici. Od té doby se nic nezměnilo. Reagoval pozitivně jeden občan a „dotčené orgány” nezareagovaly. Naivně jsem si myslel, že se někdo z nich ozve a napíše, že už se takové řešení připravuje a nebude složité jej realizovat. Mimo nedostatku parkovacích míst a s tím spojené nekázně řidičů a tolerance městské policie (snad pochopitelně přiměřené) si všímám i dalších věcí a divím se, že je nevidí ti, jejichž prací by měla být správa komunikací a ploch. Podívejte se na trávník u „vjezdu” do školky Kamarád ve Veverkově ulici. Rodiče, aby bezpečně vyložili děti, na něj vjíždějí, až je celý rozbahněný. Vyhrazená místa totiž mají na druhé straně ulice, kde v podstatě trvale parkují podélně vozidla. Na straně ulice přilehlé ke školce je totiž zákaz zastavení. A ještě začínající dost daleko od hrany křižovatky s Bezručovou, takže před ním často stojí či parkuje nejedno vozidlo, čímž pak nezbývá na průjezd potřebných 6 metra. Co by stačilo? Před školkou udělat zákroj pro tři vozidla a značku zákaz zastavení posunout na hranu křižovatky. Snad těch pár metra trávníku nebude zásadně chybět a snad jedna ocelová tyč není tak drahá. Řeknete si „prkotina”.  Ano je to prkotina. A myslím si, že velmi snadno a ne draze řešitelná. Kolik takových  je  v ostatních částech města. Dohromady  to  může  být  už ne malý  náklad a zřejmě i úředně náročný úkon pro vyhovění všem předpisům. Vzpomínám si i na boj kolegy za upozorňovací radar do jedné frekventované ulice (výpadovky). Ani po létech neprošel poradní dopravní skupinou. Rád bych dostal opět důvěru příslušné části spoluobčana a našel dostatek svého času, abych i v dalším volebním období se mohl věnovat jak zlepšování práce těch, co mohou a mají řešit prkotiny, tak celkového směřování města.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin