• Jiří Sova: Obrana politiky aneb je potřeba ve městě politika?  

  Část titulku jsem si vypůjčil z názvu knihy přítele, se kterým jsem se seznámil v prvním roce po listopadu 1989 a svého času byl předsedou české vlády. Z rozhovorů s přáteli, kamarády či známými mi vyšlo, že musím napsat pár vět objasňujících podstatu politiky (nikoli politikařeni).

  Druhý můj přítel z té doby, dnes již bohužel zesnulý bývalý ministr zahraničí, často lidem vysvětloval, že politikou je i domluva či debata doma s manželkou, co bude dnes či zítra k večeři. Řeknete: „To není politika, to je normální jednání a chování se, abychom spolu dobře vycházeli“.

  Dle mě je dobré politiku takto vnímat. V této době v naší zemi naštěstí probíhá ve formě zastupitelské demokracie podle výsledků svobodných voleb.

  Bližší nám všem pak je domácí obecní či městská politika. Tady už mají naše znalosti a představivost konkrétnější obrysy. Ale opět není jednoduché rozlišit co je nutné teď a co bude potřeba nebo dobré v budoucnu. Na co musíme našetřit, na co si můžeme půjčit. A co má město všechno pro své obyvatele zajišťovat. A co bezplatně a co s jakou spoluúčastí.

  Řada politiků a kandidátů nyní ve volební kampani slibuje, že se v případě zvolení zasadí, aby obec či město svým obyvatelům poskytovalo některou službu „levněji či zadarmo“. Ale z rozpočtu města se náklady na tuto službu musí stejně nakonec zaplatit. Co, když se někteří přes sliby „pro obyčejné lidi“ chtějí jen dostat k finančním zdrojům města? Zřejmě myslí nyní jen na sebe a nikoli na budoucí generace. Všichni z vlastní zkušenosti víme, že je možné si koupit věc, po které toužíme, pouze tehdy, když v rodinném rozpočtu máme dostatek prostředků nebo jsme schopni včas splatit půjčku. Stejné je to na komunální úrovni. Jen sliby ale nic nestojí.

  Proto vás, spoluobčané, vyzývám, nenadávejte jen jednoduše na politiku, nenadávejte na politiky. Jsou to lidé jako vy. Každý jeden z vás / nás má možnost „stát se politikem“ a zkusit zlepšit správu společných věcí. Ve městě jde o činnost z velké části konanou ve volném čase, o který ochudíte sebe i rodinu. A když už se nepustíte na dráhu politickou, přijďte vyjádřit své sympatie či antipatie alespoň v rámci voleb. Zajímejte se, prosím, přitom o principy, z nichž jednotlivá volební uskupení dlouhodobě vycházejí, a nenechte se zlákat jen aktuálně populárními sliby či populistickými hesly.

  PharmDr. Jiří Sova

  Hradecký demokratický klub

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin