Mgr. Jaromír Křováček

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Jsem členem Filharmonie Hradec Králové, kde působím jako sólohráč skupiny druhých houslí. Zároveň jsem působil jako učitel hry na housle a dirigent smyčcového orchestru v ZUŠ Střezina. V současné době vyučuji ještě na Hudební katedře PdF UHK. Nejsem sice rodilý Hradečák, ale v tomto městě jsem měl a mám možnost realizace jak ve své profesi, tak i např. ve sportu, který se snažím aktivně provozovat.

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Pohybuji se jak v profesionální hudební sféře, tak díky svým koncertním aktivitám s mládežnickými orchestry doma i v zahraničí v amatérské sféře, rovněž i v oblasti práce s mládeží. Mám zájem se o tyto zkušenosti podělit a být prospěšný v dalším rozvoji města.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Pozitivně vnímám široké spektrum aktivit ve všech oblastech kultury, které Hradec Králové nabízí a vážím si všech obětavých a aktivních kolegů. Sám dobře vím, kolik je za tím práce a odříkání. Rovněž kladně vnímám rostoucí zájem veřejnosti o tyto aktivity. Myslím, že bychom měli usilovat o udržení tohoto zájmu a vytvoření adekvátních podmínek pro kvalitní pracovníky, které je budou motivovat v rozhodnutí zůstat a angažovat se v Hradci Králové.