Arnošt Urban

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Téměř celý dospělý život, s krátkou výjimkou, pracuji jako právník. Nejdřív v podniku, od roku 1998 v advokacii. Výjimku představují roky 1991 až 1998, kdy jsem přikývnul na prosbu, abych šel pomoct při budování Magistrátu města (tehdy pod názvem Úřad města). Pracoval jsem tam postupně jako vedoucí několika odborů a v letech 1994 – 1998 jako tajemník úřadu. Protože ale trvalo poměrně dlouho, než se podařilo zaměstnat na úřadu právníky, i v těch letech jsem vykonával tuto činnost.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Členem zastupitelstva města jsem již čtvrté funkční období, k tomu poslední 4 roky jsem i v radě města. Když k tomu připočtu prvních osm roků, kdy jsem působil na městě jako zaměstnanec, potom s výjimkou let 1998 – 2002 jsem po celou dobu od roku 1990 aktivně zapojen do dění v Hradci Králové. Myslím, že tak mohu městu přispět jak svými zkušenostmi, tak i odbornými znalostmi právníka prakticky ve všech oblastech, které musí zastupitelstvo řešit.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Věřím, že díky dobudování komunikačního systému bude z města vyvedena veškerá tranzitní doprava. Dále se bude rozvíjet oblast kultury, sportu a vysokého školství. Rozšíří se městská zeleň a vznikne několik nových moderních staveb, které naváží na architektonické dědictví města. Díky tomu bude Hradec ještě příjemnějším místem pro život, než je dnes.