Emil Jůza

36 Emil Jůza

36 Emil Jůza

Proč kandiduji za HDK?

Již od roku 1960 pracuji v Hradci Králové jako učitel ZUŠ. Podílel jsem se na rozvoji uměleckého školství a vychoval řadu talentovaných žáků, kteří se záhy zapojili do kulturního dění v našem městě. Společně se členy HDK chci předávat své zkušenosti a naplňovat náš volební program v kulturní oblasti Hradce Králové.

V minulém volebním období jsem byl členem Kulturní komise rady města Hradec Králové, v které bych rád pokračoval. Podporuji Nadační fond varhany pro Filharmonii Hradec Králové, projekt zvonkohry pro Sbor kněze Ambrože a snahu vybudovat výtvarnou městskou galerii reprezentujicí regionální umění.