Ing. Jan Dürrer

14 Jan DürrerOtázky pro Jana Dürrera

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
    Již mnoho let jsem členem HDK, pro mne skupiny slušných a poctivých lidí. Proto považuji za logické podpořit HDK i svojí kandidaturou. V případě zvolení budu pracovat pro město dle svého nejlepšího svědomí a to ve všech oblastech, neboť město a jeho život je velice pestrý organismus. Při volbě primátora bych podpořil primátora současného, neboť je pro mne zárukou pokračování v nastoupené poctivé cestě.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Možná fádní prohlášení, ale nikdy se nikomu nepodařilo mne zkorumpovat. Když chci něčeho dosáhnout, mám poměrně značnou vytrvalost a to jsem toho v životě začal již dost. Jako bývalý předseda KMS střed města jsem získal i nějaké zkušenosti přímo v této problematice a dodnes mne mrzí, že jsem na tuto funkci z důvodu dlouhodobé pracovní cesty musel rezignovat.
  3. Volné téma. Často kritizuji různé věci týkající se města a života vněm, s cílem pokusit se o nápravu. Při svých i dlouhodobějších pracovních cestách jsem poznal dost míst v republice i mimo ni a proto musím na druhou stranu konstatovat, že žijeme ve městě pěkném bezpečném a velmi příjemném pro život.