Ing. Jaroslav Štěchovský

12 Jaroslav ŠtěchovskýOtázky pro Jaroslava Štěchovského

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
    Otázku i odpověď trochu posunu. Politická práce v rámci HDK je již mnoho let založena na organizované, stále probíhající pracovní diskusi mezi výkonnými zastupiteli, členy výborů a komisí a ostatními členy a příznivci HDK. Prosazují se pak takové nápady a postřehy, které projdou zdravou oponenturou a jsou tedy rozumnější, než okamžitá, unáhlená či populistická rozhodnutí.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Nejde ani tak o hlas pro mne, myslím, že všichni kandidáti HDK jsou přijatelní. Já sám jsem se mnoho let po změně politického systému věnoval práci ve veřejné správě, kdysi dokonce jako zastupitel a starosta, v posledním období pak jako člen finančního výboru zastupitelstva nominovaný HDK. Mám i bohaté zkušenosti ze své profese, kde se zabývám hospodařením energií.
  3. Co v současné době považuji za největší problém města?
    Hradec Králové je nádherné město s původně dobře založenou infrastrukturou. Nenechme si tento odkaz předků dále ovlivňovat módními tlaky velkých prodejních center, které ji, byť nepřímo, narušují.