Ing. Jaroslav Štěchovský

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

Prakticky celý život se zabývám technikou prostředí staveb – tj. hospodařením energií, vytápěním a klimatizací. S tím souvisí i pedagogická činnost na Střední průmyslové škole stavební v Hradci Králové, publikační činnost i činnost praktická, v poslední době především činnost energetického specialisty, která směřuje k posuzování projektů či záměrů majících jako cíl úspory všech druhů energie.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Mám zkušenosti z veřejné správy (starosta Chlumce n. C., vedoucí odboru strategického plánování a investic Krajského úřadu, pod hlavičkou HDK pak člen výborů a komisí i člen zastupitelstva Města Hradec Králové). Veřejnou správu i chod magistrátu je potřeba maximálně racionalizovat a tím urychlit vyřizování požadavků občanů.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Město s moderní infrastrukturou tj. bez automobilů v jádru města s dobře fungující veřejnou dopravou. Zachování popř. rozšíření zeleně a urbanistických tendencí, které započaly již v 19. a 20. století a řadí město k dobře územně plánovaným sídlům.