Ing. Romana Dusová

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Mým původním oborem je chemie, kterou jsem vystudovala na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a tak vedly mé první kroky v pracovním životě na odbor životního prostředí okresního úřadu. V průběhu let jsem však přešla k živnostenskému podnikání, kde jsem pracovala jako projektová koordinátorka. Na své živnosti jsem vybudovala stabilní firmu věnující se projektové a inženýrské koordinaci ve stavebnictví. Za sebou mám mnoho zkušeností, spokojených klientů a především znalost státní správy a samosprávy, kterou bych chtěla dále uplatnit.

 

Proč jsem přijala kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Svou kandidaturu jsem si pečlivě rozmýšlela a dospěla jsem k závěru, že bych svou svědomitou prací při správě věcí veřejných v našem městě mohla pomoci. V tomto přesvědčení mě utvrdila nejen má rodina, ale i nespočet přátel a jiných Hradečáků. Doposud jsem fungovala jako předsedkyně investiční komise města a této oblasti bych se chtěla i nadále věnovat. Jakožto každodenní cyklistku jezdící napříč celým městem, mě obzvláště zajímají projekty věnující se usnadnění a zabezpečení pohybu cyklistů po Hradci Králové. Dále bych se chtěla věnovat problematice třídění odpadů ve městě a celkově odpadového hospodářství, neboť jsem ekologicky založený člověk, kterému není lhostejný osud životního prostředí.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Hradec Králové je místem vzdělání, moderního způsobu života s bohatou kulturou a především svým genius loci. Za 15 až 20 let vidím náš domov jako klidné místo k životu, moderní město využívající všech vymožeností a technologií, město vzdělanosti lákající studenty ze všech koutů světa, centrum světové kultury a město chránící si své architektonické skvosty, ducha a historii. Pro dopravu využívají naši občané především jízdní kola, městskou hromadnou dopravu či jiné alternativní ekologické způsoby dopravy. V kulturní oblasti přibyly nové festivaly a projekty. Pro mladé již není v Hradci Králové problém po škole najit adekvátní uplatnění a dostupné bydlení pro dostatek lidí. Ve městě je stále bezpečno a příjemně. Hradec Králové se rozrůstá a úžeji spolupracuje s dalšími městy v okolí. Magistrát města je moderním místem, kde je vše otázkou okamžiku či jednoho kliknutí.