Ing. Vlastimil Ondráček

10 Vlastimil OndráčekOtázky pro Vlastimila Ondráčka

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
    V Hradci Králové jsem se narodil a s rodinou tu žiji i pracuji, a proto mi není jedno, jak se toto město bude dál vyvíjet a jakým směrem. Rád proto přispěji s rozumnými lidmi kolem sebe svým dílem k tomu, aby se povedla dobrá věc, než abych na veřejných fórech kritizoval kroky, které se mi nelíbí, a pouze přihlížel. Nerad bych, aby se rozvoj jednoho z nejhezčích měst ubíral jiným směrem, než je tomu teď. Kandiduji tedy proto, abych pomohl svým hlasem, tedy alespoň jednou sedmatřicetinou, k tomu, aby se tu lidem žilo dobře. Přestože se to zdá jako klišé, je to myslím dost slušný základ k tomu, abychom se tu celkově cítili fajn. Pokud bych dostal důvěru potřebného počtu voličů a v zastupitelstvu usedl, pak bych svou aktivitu ve vrcholném orgánu města rád směřoval do pokračování obnovy dětských hřišť, městského mobiliáře a rozvoji sportovišť, o což se snažím i ve svém občanském povolání. Okolí, ve kterém se denně zcela automaticky pohybujeme, je, ať chceme nebo ne, naší součástí a vizitkou, a na tom mi osobně záleží.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Zkušenost v zastupitelstvu a občanské povolání, které mne nutí být denně mezi lidmi, jimž mohu kromě pomoci i objasnit určitá rozhodnutí, je pro mne neocenitelnou devizou. V rámci svého povolání spolupracuji s komisemi místních samospráv, snad se společně daří nalézat vhodná řešení těch opravdu místních problémů. Dokážu na problém hledět z více úhlů pohledu a snažím se počiny hodnotit racionálně a bez emocí. Věci nejsou jen černé nebo bílé a kompromis občas bolí. Rád bych, aby na svět přicházely ty nejméně bolestivé a zároveň přijatelné kompromisy.
  3. Jak vnímám Hradec Králové a jak jsem spokojen s tím, jak to tu vypadá?
    Pro mnohé Hradečáky to jsou nejspíše drobnosti, ale i tady ve městě platí, že velké věci jsou složeny z těch drobných. Jinými slovy, oproti některým srovnatelným městům je Hradec Králové opravdu čistým, uspořádaným a krásným městem. Není to však samo sebou. Tráva se sama neposeká, silnice se samy nepostaví, žárovky v lampách nad bulvárem je třeba každou zvlášť vyměnit, aby plnily svůj účel. Každý prvek dětského hřiště, kterých tu máme 60, je pečlivě upevněn a kontrolován, stejně jako každá tryska mlhoviště a fontány. Chůze pod nádhernými i když starými stromy lemujícími stezky a cesty by nebyla bez intenzivních kontrol a péče takto bezpečná. A právě tyto pro mnohé lidi samozřejmé drobnosti, ze kterých se skládá to „něco“ pěkného, co nás tu drží, mají na svědomí technické služby, kde pracuji a které nabízejí práci velkému počtu Hradečáků. Kdo nic nezkazí, nic nedělá, ale také nedocílí těch velkých věcí a nevrhá se do velkých výzev.