Ing. Vlastimil Ondráček

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Jsem zaměstnancem Technických služeb Hradec Králové, kde mám na starosti správu městského mobiliáře, dětských hřišť, sportovišť, vodního hospodářství a techniky. Za mého působení se nám mimo jiné podařilo zmodernizovat přes 70 dětských hřišť, rekonstrukci teras a výstavbu sportovního hřiště v Labské kotlině I. V loňském roce se prosadila kompletní rekonstrukce schodiště Bono Publiko, která právě probíhá.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
V zastupitelstvu jsem již 2. volební období a rád bych pokračoval dále, chtěl bych prosazovat modernizaci dlouhodobě zanedbávaných „asfaltových sportovních plácků“- umělým pryžovým povrchem a nevyužívané upravit například pro parkování vozidel. Dále bych se chtěl zasadit o co nejrychlejší rekonstrukci severních teras a Benešovy třídy.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Doufám, že se dočkáme rekonstrukce Velkého náměstí, dokončení dálnice D11 a „severní spojky“ a rychlostního železničního propojení HK-PU. HK by mělo být městem přívětivým pro život, městem kultury, sportu a studentů, kteří najdou uplatnění v místních firmách. Městem s vyřešeným inteligentním dopravním systémem