Irena Krčmová

4 Irena Krčmová

  1. Proč jsem přijala kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení ?
    Asi nepostačí jen řící – narodila jsem se v Hradci Králové, žiji zde spokojený rodinný a profesní život a záleží mně na chodu města. Pro mě je podstatné uvést, že jsem přijala kandidaturu zejména za Hradecký demokratický klub. Klub má ve svém názvu obsaženo slovo demokracie. V demokratickém systému si vládneme sami prostřednictvím těch, které si zvolíme. Nemůžeme se však omezit jen na to, že jedenkrát za 4 roky přijdeme k volbám a následně jsme spokojení či ( s převahou nespokojeni ) s činností našich zastupitelů. Demokratický systém nám umožňuje konat, vyvíjet tlak na své zástupce, sepisovat petice, prostě být na aktivní, zejména na komunální úrovni. V Hradeckém demokratickém klubu jsem si potvrdila osobní názor, že politika nás nemusí dělit na „ty, co vládnou“ a na „ty slušné“. Proto jsem přijala kandidaturu právě za Hradecký demokratický klub. V případě svého zvolení bych ráda pokračovala v práci ve zdravotní a sociální komisi při odboru města. Jako primářka Ústavu klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice, Hradec Králové mohu přispět svými zkušenostmi.
  2. Proč by mně voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Nelze uvádět populistické sliby, které jsou neuvěřitelné a nereálné v rámci čtyřletého období. Hradec Králové je město, ve kterém se dobře žije. Hradec Králové vyhrál v roce 2009 a 2012 první místo v soutěži „ obec přátelská rodině. V roce 2011 vyhrál 1. místo a získal „cenu sociálních služeb“ za projekt komunitního plánování sociálních služeb. Ale současně jsme však městem, které opouštějí mladí lidé a klesá porodnost. Jsme krajským městem s nejstarším věkovým průměrem v České republice. Tyto trendy nejsou pro Hradec příznivé a a příští zastupitelstvo bude nuceno se s nimi vyrovnávat. V Hradci Králové neexistuje hospic, který by umožnil důstojnou péči o naše nejbližší v konečném stádiu choroby. Nemocní jsou překládáni mimo Hradec Králové a rodina za svými blízkými dojíždí. Významně je rozvíjena domácí hospicová péče, která však není pro všechny rodiny schůdná. Budu se snažit získávat podporu města v hlavně v této oblasti.
  3. Volné téma
    V oblasti sociální by si nové zastupitelstvo mělo klást otázku, zda-li jsme skutečně „obec přátelská rodině“, pokud z Hradce Králové mladí lidé odcházejí. Zvrátit tento trend je ovšem „běh na dlouhou trať“. V současné době je obecně uváděno, že mladí lidé jsou skupina, která se o politiku zajímá vůbec nejméně a nejméně chodí k volbám. Ano, žijeme v jedné z nejklidnějších lokalit Evropy, tento klid však může být jen zdánlivý. Uvítala bych, kdyby se o komunální politiku, která je nejvíce pracná, se začali zajímat mladí lidé a podíleli se na ní. Vnímám to jako nezbytné. Nemám na to recept, ale volám po mladých lidech v politice.