Jakub Lejsek

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Celý život od samého mládí se věnuji sportu a zvláště volejbalu. Z role hráče volejbalu jsem se postupně přesunul k trenérství a další práci kolem sportovního klubu. Za 15 let jsme ve spolupráci se svými trenérskými kolegy vychovali každoročně desítky hráčů v žákovských a dorosteneckých kategoriích. Nyní se už věnuji spíše administrativním záležitostem, ale rád se na volejbalový kurt vždy jako trenér vrátím. Je radost vidět naše odchovance v extraligových klubech nebo na mládežnických evropských a světových šampionátech. V oblasti mládeže také pracuji pro Český volejbalový svaz jako koordinátor minivolejbalu a jsem členem Rady mládeže. Již druhým rokem pracuji pro výbor pro sport našeho kraje, kde z mé iniciativy letos v listopadu chystáme ,,konferenci o sportu v Královéhradeckém kraji“.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Ze svého profesního i běžného života jsem zvyklý, že pokud se něco započne, má se v tom pokračovat. Proto jsem i podruhé přijal kandidaturu do zastupitelstva města za HDK, kde jsou členové, kteří mají k našemu městu vztah a již pro něj hodně udělali… jsme Hradečáci. V současné nečitelné státní podpoře sportu je úkolem města, aby jednotlivé kluby měly jistotu každoročního příjmu na více let dopředu. Jedině tak se dá ve sportu stabilně pracovat i vyvíjet a je jedno, jestli se jedná o profesionály, výkonnostní nebo volnočasové mládežnické sportovce. Snahou města by mělo být vytvořit postupný propracovaný systém výstavby a oprav krytých sportovních hal i dalších sportovišť.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Naše město by mělo postupně usilovat o zklidnění a přijatelné omezení automobilové dopravy v samotném centru. Mělo by mít dostatečný počet parkovacích domů zvláště v jeho okrajových částech s dostupnou městskou dopravou. S tím také souvisí usilovné vyjednávání o dostavění severní i jižní tangenty. Také tomu pomůže propracovaný systém cyklostezek nejen v centru, ale i v jeho okolí. Město to by nemělo být křížením silnic s postávajícími auty, ale plocha pro život obyvatel. Měl by se využít potenciál severní části Hradce v podobě letištního bulváru. To znamená přilákat do této lokality významné investory, kteří by jednou mohli město podporovat.