Jakub Lejsek

11 Jakub LejsekOtázky pro Jakuba Lejska

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
    Svoji kandidaturu za HDK jsem přijal z důvodu, protože v tomto hnutí pracují členové aktivní, otevření, pracovití a hlavně zodpovědní. Náš klub je složen z kandidátů různých profesí, kteří jsou schopni mezi sebou vést konstruktivní diskusi k problematikám města. Rád bych pomohl realizovat programové cíle HDK. Zásadně zastávám přístup současného primátora Zdeňka Finka, který se v pozici nejvyššího muže města rychle zorientoval a po celé období svědomitě pracoval a měl by určitě navázat v dalším volebním období. Cílem celého hnutí včetně mě je našemu městu pomáhat slušnou a férovou cestou v jeho fungování a dalším rozvoji.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Především je mým přáním, aby voliči dávali hlas všem členům na kandidátní listině HDK. Z mé strany budu určitě podporovat rekonstrukci Velkého náměstí. Ač se pohybuji v oblasti volejbalu, tak zásadně zastávám postupnou rekonstrukci fotbalového stadionu. Souhlasím se současnou filosofií města v podpoře sportu. Ve srovnání s některými ostatními městy je tento program dobře nastaven, ale máme stále co vylepšovat. Měli bychom se věnovat více i volnočasovým aktivitám mládeže i dospělých. Sport nám úzce souvisí se zdravím populace.
  3. Volné téma. Samotný Hradec Králové považuji za nejhezčí město v naší vlasti. Má své výhody v řešení dopravy a cyklostezek. Máme zde čisté prostředí, během několika minut se dostáváme z centra města do nedaleké přírody. Pořádáme zde mnoho kulturních a společenských akcí, které rád navštěvuji. Občané mají mnoho prostoru pro sportování a volnočasové aktivity.