Jan Faltýnek

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Před více než čtyřiceti lety jsem si zvolil profesní dráhu učitele a nikdy jsem o svém rozhodnutí nepochyboval. Věřím, že ani stovky mých žáků nelitují, že jsme měli tu čest se potkat. Jako dlouholetý ředitel základní školy se snažím o to, abych vybudoval místo, kde se všichni budou cítit dobře a každý žák zde zažije úspěch. Rovnocennými partnery jsou mi při mé snaze nejen moji kolegové, ale rovněž rodiče našich žáků.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Domnívám se, že mohu voličům nabídnout své zkušenosti z dlouholeté práce v regionálním školství. Chtěl bych i nadále pracovat na tom, aby hradecké základní školy byly chloubou našeho města.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Mojí vizí je Hradec Králové jako město přátelské ke svým občanům, bezpečné pro všechny, místo se širokou nabídkou možností trávení volného času, město plné zeleně s dobře vyřešenou dopravní infrastrukturou a jasnou koncepcí rozvoje do budoucnosti, město vzdělaných lidí s dobře fungujícími obecními školami.