Jan Kašpárek

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Pracuji jako ,,svobodný architekt‘‘ (OSVČ) a většinu projektů řeším od začátku do konce sám s jednotlivými profesemi dle náročnosti projektů. Na větších projektech spolupracuji i s jinými architekty, což je přínosné v jiných pohledech mimo svou bublinu. Zůstává za mnou doufám dobře vytvořený soukromý, či veřejný prostor, ve kterém lidé rádi tráví svůj čas. Navazujícími zakázkami mne investoři potvrzují, že se mi daří skloubit jejich a můj pohled na věc a i přes byrokratické a řemeslné překážky se většina z prvotních vizí daří zhmotnit.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Rád bych se více zasloužil o vytváření příjemného městského veřejného prostoru, který bude podporovat setkávání a trávení společného času občanů Hradce. Mobilní aplikace umožňující větší angažovanost obyvatel ohledně bolavých míst našeho města.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
To je dosti obsáhlé téma, ale pokusím se shrnout pár utopistickými body. Dobudováním severních a jižních spojek dojde k odstranění tranzitní dopravy z městského okruhu a zklidní se širší centrum města. Hromadná elektrodoprava bude permanentně kroužit po Gočárově okruhu, doplněna paprsky do jednotlivých částí města, celé doplněno záchytnými parkovišti. Kola, či jiná elektro-přemísťovadla budou hrát větší roli v dopravě po městě. Využitím mrtvého prostoru vnitrobloků centra města vznikne prostor pro o ½ patra zapuštěná parkoviště rezidentů se zelení v parteru a tím se vyřeší parkování v centru. Větší veřejný život ve všech částech a oblastech města.