Jiří Hynais

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
V naší firmě již řadu let podnikáme, tvoříme zisk a odvádíme daně, tak jako každá správná česká firma. V občanském životě hodně sportuji zejména na Sokole, kde jsem také členem výboru.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Rád bych, kdyby vzniklo po Hradci několik dalších workoutových hřišť a na hranici města a lesa vznikl „Areál zdraví“. Dále bych se rád zasadil o to, aby lidé z Odboru hlavního architekta, jezdili na zkušenou do Holandska, tamní řešení infrastruktury, zejména pro cyklisty, považuji za nejvyspělejší na světě.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
10 nových workoutových hřišť, dvě další vodní plochy na území Hradce Králové pro plavce, nový „Areál zdraví“, propustnost cyklistických tras v rámci města všemi směry a napojení periferií města na tuto síť.