Jiří Kocourek

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

Od roku 1993 podnikám v oboru nákladní doprava, v mém případě přeprava těžkých a nadrozměrných nákladů. Má  firma např. přepravuje speciální lesní stroje, v současné době hlavně na kůrovcovou kalamitu na Moravě. Již sedmým rokem organizuji a zajišťuji někdy i poměrně komplikovanou přepravu vánočních stromů pro naše město.

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.

Jelikož jsem v době 2010-2014 již v zastupitelstvu města byl a podařil se mi uvést v život úspěšný projekt skibusu do Orlických hor, rád bych se dále v oblasti městské dopravy podílel na větším zefektivnění jejího provozu, pochopitelně k plné spokojenosti našich občanů. Úspěšná MHD totiž výrazně zkvalitňuje život v každém městě.

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.

Město s renomovaným vysokým školstvím a jednou z nejlepších FN v zemi, město bez tranzitní nákladní dopravy zároveň však rychlým železničním spojením s hlavním městem a ostatními částmi ČR, město se stále krásným okolím, kam jeho občané rádi ve svém volnu jezdí odpočívat a sportovat. Město, kde každý, kdo v něm bydlí říká „tady chci navždy zůstat.“