Jiří Pavlíček

21 Jiří Pavlíček

21 Jiří Pavlíček

  1.  Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení ?
    Již třetí volební období kandiduji za HDK do zastupitelstva města. Ač jsem nikdy nebyl zvolen přímo do zastupitelstva, tak zástupci HDK v zastupitelstvu prosazovali věci, na kterých jsme se dohodli a které považuji za důležité a pro město prospěšné. Proto jsem znovu přijal kandidaturu za HDK.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Domnívám se, že voliči by neměli dát hlas pouze mně, ale celé kandidátce HDK v čele s primátorem Zdeňkem Finkem, protože toto politické hnutí se nikdy nezpronevěřilo svým zásadám a jeho zástupci v zastupitelstvu vždy hájili zájmy města a jeho občanů.
  3. Co mi v Hradci chybí ?
    Jako předseda královehradecké unie sportu a zároveň velký patriot Svobodných Dvorů pevně věřím, že konečně dojde k vybudování školního hřiště a areálu pro volný čas ve Svobodných Dvorech.