Josef Duchoň

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

Ve svém občanském povolání jsem pracoval jako projektant ústředního vytápění u stavební firmy v Hradci Králové. Do veřejného života jsem se zapojil v lednu 1990, kdy jsem byl vyzván spolupracovníky, abych za OF kooptoval do tehdejšího Městského národního výboru. V prvních svobodných volbách jsem byl zvolen do ZM Magistrátu města HK a vykonával jsem funkci předsedy klubu zastupitelů OF. V následujících obdobích jsem pracoval až do současnosti v Kontrolním výboru ZM.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.

Ke kandidatuře mě vede aktivní zájem o život ve městě. Snažím se být aktivní v Masarykově společnosti, kde zajišťuji přednáškovou činnost. Šířením myšlenek TGM, hlavně mezi mládeží, usiluji o jejich zachování ve společnosti.

Svou činnost v Zastupitelstvu vidím v prosazování programu HDK a v neposlední řadě v péči o seniory a osoby zdravotně postižené.