JUDr. Jan Holásek LL.M

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

Jako právník jsem studoval jak v Čechách, tak v zahraničí a pracoval jak na domácích, tak mezinárodních projektech. Vedl jsem např. právní tým na projektu výstavby Terminálu Sever II letiště Praha-Ruzyně, podílel jsem se na výstavbě výrobních závodů v průmyslových zónách v Ostravě, Brně a dalších místech v Čechách i na Moravě. Dlouhou dobu jsem působil v Asociaci pro rozvoj zahraničních investic spolupracující se státní agenturou CzechInvest, která podporuje zahraniční investice v České republice. Rovněž jsem pracoval na mnoha rozvojových projektech, jako příklad lze uvést vytvoření internetové základny, která umožnuje široké veřejnosti investovat do nemovitostí. Věnuji se rovněž filantropickým aktivitám. Dlouhodobě podporuji Nadaci Via, která se zaměřuje na podporu regionálních projektů. Dále spolupracuji s mezinárodním festivalem pouličních soch Sculpture Line, ve kterém realizuji svůj zájem o architekturu a veřejný prostor.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas.

Rád bych nabídl městu právní a investiční zkušenosti získané v právní praxi a svůj zájem o architekturu, urbanistický rozvoj a veřejný prostor. Chtěl bych přispět k vyšší dynamice urbanistického rozvoje města, v duchu vysoce ceněné tradice územního plánování Salonu republiky a s důrazem na zachování charakteru Hradce jako klidného rezidenčního a studentského sídla. Možná mohu nabídnout i pohled zvenčí. Dlouhá léta jsem studoval a pracoval mimo Hradec Králové a v zahraničí, i když jsem vždy s městem a představiteli věnujícími se architektonickému rozvoji udržoval kontakt a o dění v Hradci často vášnivě debatoval.

V krátkodobém horizontu bych se rád pokusil přispět k řešení aktuálních témat urbanistického rozvoje v Hradci, jako je např. Velké náměstí nebo Benešova třída. Nejde vždy o jednoduché projekty a nikdo z nás nemá patent na jejich jednoduché řešení, ale je třeba se do nich opřít a pokusit se s nimi pohnout.

Ve střednědobém horizontu bych rád přispěl k rozvoji infrastruktury pro podnikání v Hradci, zejména k realizace průmyslové zóny v lokalitě hradeckého letiště se zaměřením na vhodné oblasti (např. letectví, IT, inovace a technologie, zdravotnictví) příznivé pro Hradec jako klidné a rezidenční sídlo. Nějakou další velkou fabriku na auta a podobné samozřejmě nechceme. Důležitá je realizace pro Hradec podstatných dopravních staveb, zejména severní a jižní tangenta. Dále kultivace veřejného prostoru a veřejné zeleně. Srdcovou záležitostí je pak řešení vyhlídkového místa Na Rozárce a komplexní řešení Kopce svatého Jána zejména pro volnočasové, odpočinkové a sportovní aktivity.

V dlouhodobém horizontu je pak podle mne třeba pracovat na strategických regionálních projektech, jako je např. dokončení dálnice D11 k polským hranicím nebo vysokorychlostní železniční připojení Hradce s Prahou a Polskem.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.

Dynamické město, z kterého lidé neodcházejí za zajímavou prací a životem, a když už je život zavane jinam, vždy se do něj rádi vrací.