Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, PhD.

1. Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Již sedmým rokem stojím v čele Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Jako děkanka zodpovídám za celkový chod naší instituce, na níž pracuje kolem 100 zaměstnanců, včetně personální politiky a hospodaření. FF UHK v rámci České republiky vyniká především svým úspěšným důrazem na rozvoj internacionalizace. Fakulta je také stabilní vědeckou institucí, která s chutí otvírá své dveře nejen studentům, ale i veřejnosti a dětem, pro které organizujeme celou řadu zajímavých přednášek, diskusí či příměstských táborů.

 

2. Proč jsem přijala kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.

Znovu po čtyřech letech kandiduji proto, že jsem rodilá Hradečačka, která drtivou část svého života prožila v našem městě, a zájem o věci veřejné je mi blízký jak z občanského, tak z profesního pohledu. Za HDK jsem se rozhodla kandidovat v neposlední řadě i proto, že se mi zamlouvá koncepce nepolitické politiky v kontextu komunálního prostředí. V případě svého zvolení bych ráda svými silami přispěla k tomu, aby HDK mohlo pokračovat v rozumné a zodpovědné správě města.
Voliči by měli v těchto komunálních volbách dát hlas HDK, neboť se jedná o politické uskupení, které v končícím volebním období nepodlehlo ani jedné ze dvou metel české politiky – korupci a populismu. Pokud budou voliči chtít dát hlas mně, pak za sebe mohu nabídnout své zkušenosti z oblasti řízení fakulty nebo z oblasti organizování nejrůznějších kulturních či sportovních aktivit.

 

3. Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Hradec by mělo být vzdělané a chytré město kladoucí důraz na kvalitní vzdělávání, i nadále inteligentně a vizionářsky budované s vyspělou architekturou i dopravou. Hradec vidím jako město přátelské pro všechny generace, kde je řada kulturních a sportovních možností vyžití. Velkým zdrojem energie Hradečáků jistě bude i v budoucnu náš les, který je skvělým zdrojem rekreace, regenerace i sportu.