Mgr. Martin Šoula

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Před dvěma lety jsem vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Po úspěšném ukončení studia jsem se začal věnovat advokacii, ve které pomáhám lidem hájit jejich zájmy a za každých okolností se snažím dohlížet na to, aby byly řádně dodržovány pravidla spravedlivého procesu.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Již od mládí jsem aktivním sportovcem, a proto se chci věnovat podpoře sportu a rozvíjení tělesných aktivit zaměřených na obyvatelstvo města Hradce Králové všech věkových kategorií, a to především informováním obyvatelstva města o konání sportovních a kulturních akcí, renovací sportovních hal, sportovních a volnočasových hřišť.
Kromě mého nadšení ke sportu a jeho podpoře mohu městu prospět také svým právním vzděláním, které může napomoci řádnému fungování a správě našeho města.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Hradec Králové za 15 až 20 let si představuji jako moderní město, které bude disponovat kvalitní dopravní infrastrukturou, příjemným veřejným prostranství pro kulturní a sportovní akce, na nichž se budou moci setkávat všechny generace žijící na území Hradce Králové. Mimo jiné mou vizí je Hradec Králové s dostatkem zeleně a odpočinkových míst k trávení volnočasových aktivit a především městem, na které jsou jeho obyvatelé pyšní.