Otázky pro Štěpána Brodského

35 Štěpán Brodský

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
    Kandidaturu jsem přijal, abych tím vyjádřil podporu HDK, jeho politice, jeho osobnostem i jeho programu. Vnímám to jako vyšší formu podpory, než kdybych jenom dal HDK svůj volební hlas. Vnímám v tom větší formu občanského zapojení do dění a správy města, což je také jeden z mých osobních cílů v případě zvolení: podporovat občanskou společnost, zapojení občanů do života města ve formě osobního i spolkového rozměru.
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    Nelíbí se mi formulace, že by mělo jít o hlas pro mne. Hlas si zaslouží cíle HDK. A pak je ta otázka o tom, jak k tomu mohu přispět osobně. Ve své profesi evangelického faráře se mimo jiné soustředím na mezilidské vztahy, komunikaci, pochopení smyslu života, provázení, naplnění. Pracovat a žít s odpovědností a respektem ke svému okolí, to jsou formy, na kterých je třeba dobrou občanskou společnost zakládat.K tomu bych rád přispěl, ať obecně či v konkrétních oblastech jako např. sociální oblast či problematika menšin.
  3. Volné téma
    Do Hradce Králové mne přivedla práce před čtyřmi lety. Toto město si mne získalo v mnoha ohledech: zelené parky a blízké lesy, možnost pohybu na kole, Klicperovo divadlo, hokej, lidská setkání při různých příležitostech, možnost aktivně přispívat ke kulturnímu i duchovnímu životu nejen města. Snažím se využívat každé příležitosti, abych toto město podpořil, abych mu vrátil, co mi dává. Je to vlastně ono moje téma osobní podpory naší občanské společnosti.