Otázky pro Štěpána Brodského

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Spolupodílím se na řízení organizace, která poskytuje v celé republice sociální služby a speciální školství. Jsou mi svěřeny oblasti komunikace, public relations a fundraisingu. Naši organizaci se snažíme řídit podle hodnotového managementu, to znamená, že v jejím řízení sledujeme pozitivní hodnoty, které ji rozvíjejí, budují a poskytují o ní srozumitelné informace klientům, jejích rodinným příslušníkům i všem spolupracujícím partnerům. Jde o práci s lidmi, ve které musíte pečovat o vztahy a vše řídit k naplnění cíle spolupráce a pomoci.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Ke kandidatuře mne vede aktivní zájem o život města. Řízení města je věcí hledání shody a kompromisu. Najít řešení v různosti názorů i přístupů. My lidé spolu často nesouhlasíme a máme jiné názory. Vedou nás k tomu hodnoty, které zastáváme. Rozhovor o těchto pozitivních hodnotách je prostor k hledání řešení. V takovém prostoru se opakovaně pohybuji, učím se ho řídit a vést k produktivnímu a konstruktivnímu řešení. V tomto prostoru vidím své místo a umím v něm využít svých zkušeností.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Ať je Hradec Králové městem, které je přátelské k člověku v jeho různých etapách života. Ať má příležitosti pro rozmanité skupiny lidí od dětí, rodin s dětmi, mládeže, lidi produktivního i seniorského věku. Rozmanitost obohacuje. Ať je městem, které pečuje o zájmy a potřeby svých obyvatel. Ať rozmanitost budí respekt a ohled, ochotu dát prostor i druhému, protože moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého a naopak. Ať Hradec žije v takovém porozumění. To se musíme všichni neustále učit a cvičit se v tom.