Pavel Tomášek

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

Více než deset let pracuji v energomontážní firmě, působící převážně v Královehradeckém kraji. Začínal jsem zde jako stavební technik a byl odpovědný za legislativní stránku přípravy a ukončení staveb. Postupně jsem se vypracoval na pozici vedoucího projekčního oddělení.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Nabídku na kandidaturu do zastupitelstva města vnímám jako svoji velkou osobní výzvu. Chci se osobně zapojit do rozvoje města, kde se svojí rodinou žiji. Jako aktivní sportovec a táta dvou malých dětí považuji obnovu, resp. rozvoj dětských hřišť, míst pro sportovní vyžití i aktivní odpočinek za nezbytnou podmínku pro příjemný a kvalitní rodinný život. Vzhledem ke svým pracovním zkušenostem se chci zaměřit i na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury, a to zejména jednodušší propojení velkých regionálních i mimoregionálních center. S řešením problémů spojených s povolováním infrastrukturních staveb se setkávám denně, a tak věřím, že moje zkušenosti přispějí k naplnění tohoto cíle.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.

Vidím naše město jako příjemnou lokalitu pro pohodlný a plnohodnotný život rodin a všech obyvatel. Děti si mají kde hrát, dospělí kde odpočinout a vůbec zpomalit v současném uspěchaném světě. V našem městě by měl být bohatý kulturní, sportovní a společenský život, aby si obyvatelé mohli odpočinout od svých každodenních starostí. Doprava v centru města by měla být klidnější a ulice města by neměly být jedno velké parkoviště. Naše město by mělo mít vyřešenou dopravní infrastrukturu pro pohodlnější cestování do jiných regionů a to všemi dostupnými dopravními prostředky.