Petr Fiala

34 Petr Fiala

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?  Za Hradecký demokratický klub kandiduji poprvé. Jako ředitel um ělecké školy, organizátor kulturních akcí (Jazz goes to town, Královéhradecké slavnosti sborového zpěvu), rodič, cyklista, bruslař, běžec po hradeckých lesích i klient MHD, jsem měl možnost poznat život města z  mnoha jeho stran. HDK je mi sympatický svým realistickým a nedemagogickým programem, proto jsem přijal jako nestraník kandidaturu za toto politické hnutí.
  2. Voličům mohu nabídnout své  zkušenosti a znalosti z oblasti školství, kultury, amatérského sportu a rád bych je zúročil ve prospěch všech občanů, kterým tyto oblasti života nejsou lhostejné. Vzhledem ke své praxi ve školství jsem zvyklý na trpělivé vysv ětlování podstaty projednávaných záležitostí, moderování diskuzí a nacházení přijatelných rozhodnutí. Mým cílem je, aby ve všech důležitých záležitostech města dostali slovo odborníci a znalci dané problematiky. Posílena by měla být úloha komisí místních samospráv a  komisí  jednotliv ých odborů.
  3. Město by mělo nadále vytvářet prostor pro v šechny aktivity, které sdružují a aktivizují jeho obyvatele, kultivovat a bránit svůj jedinečný životní prostor a citlivě zvažovat spolupráci s developery a investory, kteří mnohdy na dlouhá léta mění tvář našeho města.