Petr Macke

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Mým oborem je hra na fagot, působím jako sólo hráč skupiny fagotů ve Filharmonii Hradec Králové. Zároveň se jako člen umělecké rady snažím podílet na jejím dobrém fungování, být jakýmsi prostředníkem mezi vedením orchestru a námi hráči. Jestli se mi to daří si ale nedovolím hodnotit sám. Vnímám Filharmonii Hradec Králové jako jednu z nevýznamnějších kulturních organizací města i celého regionu a jsem rád, že můžeme dát našim posluchačům možnost odreagovat se a zapomenout alespoň na chvíli na starosti běžného života.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Myslím si, že kultura je dobrým příkladem toho, že i když sama peníze negeneruje, přesto je městu a regionu dokáže přinést. Významní investoři a firmy si totiž často vybírají pro svá působiště města, která bohaté kulturní vyžití nabízejí. Rád bych se pokusil o to, aby město Hradec Králové bylo vnímáno jako významné kulturní centrum celého východočeského regionu, které nabízí rozmanité možnosti duševní regenerace.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Doufám, že se podaří uskutečnit uvažované dopravní stavby a znovu tak potvrdit jedinečnost vizionářského členění Hradce Králové. Přál bych si, aby Hradec Králové byl opravdu místem pro setkávání lidí, místem, kam se budou lidé rádi vracet.