Petr Šanovec

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

V roce 1996 jsem s kolegou založil tenisovou školu, která se postupnými kroky stala největší tenisovou školou ve východních Čechách. V průběhu této doby jsme vystavěli nový sportovní areál TENIS-CENTRUM DTJ HK, kde v současné době dělám sportovního ředitele. V letošní sezóně náš sportovní oddíl měl 25 smíšených družstev,tenisová škola  má okolo 500 členů.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.

Myslím, že mohu být nápomocen ve sportovní oblasti v níž se dlouhodobě pohybuji a jsem relativně podrobně zorientován napříč všemi sporty.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.

 Snažím se být optimista, a proto vidím rozvoj města Hradce Králové dobře. Rozšíří se kvalitní bydlení v okrajových lokalitách města, bude se pokračovat v revitalizaci stávajících sídlišť, paralelně vzniknou nová sportoviště. Doufám, že se podaří více odvodit dopravu z okruhu města.