PharmDr. Jiří Sova

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.

V českém lékárenském velkoobchodu osobně vůči státnímu ústavu zodpovídám za dodržování správných podmínek při zacházení s léky. Současně jsem v něm i ředitelem kvality a logistiky a zodpovídám za činnost sedmi logistických center, v nichž pracuje 350 zaměstnanců.Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas.

 

Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.

Protože jsem se podílel na změnách od listopadu 1989, cítím se nadále povinen hájit svobodné samosprávné rozhodování. Chci více veřejnosti představovat každodenní konání úřadu a vysvětlovat, co jsou samostatná rozhodnutí zastupitelstva a co je přenesený výkon státní správa, který „město“, resp. úřad nemůže ovlivnit. Chci se nadále věnovat oblasti správy zejména nemovitého majetku města, přípravě podmínek pro bytovou výstavbu, dále pak prevenci kriminality, či jak se dnes říká sociální prevenci, zajímá mě i oblast dopravy a dalších městských služeb občanům.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.

Hradec je nejen městem vzdělanosti, výzkumu a vývoje, ale i vyhledávaným cílem turistů pro aktivní relaxaci. Tranzitní zejména nákladní doprava město míjí po obchvatech a nezatěžuje jeho vnitřní komunikační systém. Ze záchytných parkovišť na okrajích je pružná hromadná doprava, které společně s vhodnými omezeními vjezdu a parkování v centru města je motivační pro občany dojíždějící za prací, obyvatele města i jeho návštěvníky. Zastupitelstvo a úřad města vytvářejí podmínky pro podnikatele jak v běžných službách, tak v inovativních technologiích a zejména zdravotnictví a návazných specifických službách.