PhDr. Romana Lišková

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Od samého začátku mé pracovní kariéry mě doprovází německý jazyk. Velmi ráda jsem ho vyučovala prakticky na všech vzdělávacích stupních a překladatelskou a tlumočnickou činnost provádím celoživotně a neustále. Díky této znalosti jsem měla příležitost spolupracovat s celou řadou německy mluvících společností a získala jsem tak zkušenosti v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů v úspěšných zahraničních firmách. V současné době zastávám pozici náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města a městských organizací.

 

Proč jsem přijala kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení, proč by mi voliči měli dát hlas. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Za hnutí HDK kandiduji již potřetí a toto volební období dokonce na úrovni náměstka, člena rady a člena zastupitelstva města. Při vykonávání této funkce tak mám možnost dobře poznat způsob práce v těchto nejvyšších městských orgánech a jsem přesvědčena, že nyní disponuji znalostmi, které mi umožňují zodpovědně a kvalifikovaně zasahovat do rozvoje města. Mým tématem zůstává nadále správa majetku, kde jsou před námi velké úkoly – bohužel finančně ale zejména časově náročné a mnohdy čtyřleté období na administrativní a procedurální postupy nestačí.

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Naše město je jedno z nejhezčích v ČR a doufám, že tomu tak zůstane. Věřím, že v horizontu této doby bude na území HK dostatek parkovacích míst, že se výrazně zklidní doprava a obyvatelé města budou více využívat MHD. Věřím, že se školáci vrátí do autobusů a elektrobusů a cestou do školy si zase budou povídat. V centru města bude celá řada nových příležitostí k setkávání se se známými a přáteli a lidé přestanou spěchat. Spoléhám na mladou generaci.