PhDr. Romana Lišková

5 Romana LiškováOtázky pro Romanu Liškovou

 1. Proč jsem přijala kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení?
  Již několik let se účastním veřejného dění prostřednictvím svého působení v Hradeckém demokratickém klubu (dnes již hnutí) a v jeho barvách kandiduji již po druhé. Pracuji v komisi pro majetek a rozvoj bydlení města a stále narážím na skutečnost, že existují velké rezervy v efektivní komunikaci a společné motivaci všech zúčastněných, najít společné, nejlepší, správné a zákonné řešení ve prospěch obyvatel města a voličů se snahou zjednodušit lidem život a nešikanovat je nesmyslnými překážkami. Budu-li zvolena do řad zastupitelů města, budu se velmi snažit o konstruktivní komunikaci mezi samosprávou představovanou volenými zástupci a státní správou – úředníky magistrátu. Mým cílem tedy je, aby se návštěva úřadu stala pro občany příjemnou záležitostí s rychlým a vstřícným řešením jejich problémů.
  Dále v případě mého zvolení budu rozhodně podporovat všechny projekty, které rozšíří počet pracovních míst pro absolventy středních a především vysokých škol. Vysoké školy ve městě vychovávají vzdělané a odborné pracovní síly, které však Hradec Králové nedokáže využít, jelikož nedisponuje dostatečnou nabídkou pracovních míst a příležitostí a mladí absolventi nejsou motivováni ve městě zůstávat, zakládat rodiny a pracovat. Podpořím všechny návrhy a projekty, které tento pro město i mladé lidi nepříznivý stav dokážou alespoň zčásti napravit.
 2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
  Za dobu své profesní kariéry jsem získala zkušenosti v oblasti vedení a řízení projektů a spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery a investory. Věřím, že tato zkušenost je dobrým základem pro úspěšnou aktivní činnost ve veřejné správě, kterou bych chtěla v případě svého zvolení uplatnit. Nabízím věcný a nezaujatý přístup k řešení jednotlivých projektů i v každodenní činnosti zastupitele.
 3. Volná otázka – Co v současné době považuji za největší problém města?
  Velmi mě trápí skutečnost, že se z centra města vytrácí život a obyvatelé města mají málo důvodů a motivace k pohybu a setrvávání uvnitř HK. Není to problém jen Hradce Králové, je to obecný fenomén vzniklý jako důsledek výstavby obchodních center na sídlištích nebo na okraji měst a vysídlení původních obchodů do těchto lokalit. Řešení je velmi obtížné a nezávisí jen na přání zastupitelů města. Je nejspíš třeba vypracovat poměrně obsáhlou koncepci, jak do centra vrátit život a pro tuto věc zainteresovat i soukromé firmy a majitelé nemovitostí z vnitřní městské zástavby ke společnému postupu v řešení. Měli bychom nabídnout obyvatelům důvod, proč jít na Velké náměstí, projít se třídou Karla IV. nebo pěší zónou z Masarykova náměstí. Jako minimální prvotní počin vidím v podpoře kulturních, sportovních, společenských a zábavních projektů pořádaných na volných prostranstvích v centru města, třeba formou finančních pobídek, snížených nebo nulových nájmů, využití zelených a parkových ploch k volnému pohybu dětí, sportovců a celých rodin na čerstvém vzduchu – jak je tomu zvykem v zahraničí.