Radoslav Duchoň

33 Radoslav Duchoň

  1. Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení ?
    Narodil jsem se v tomto městě a žiji zde již 57 let. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany a jsem přesvědčen, že nebudu, ale jako politik amatér chci být trochu užitečný a pokusit se ovlivnit život a dění v našem krásném městě. Především chci, aby bylo pokud možno uskutečněno co nejvíce cílů z programu HDK včetně zvolení dosavadního primátora Zdeňka Finka
  2. Proč by mi voliči měli dát hlas, co mohu městu nabídnout?
    V tomto případě nejde jenom o hlas pro mne, v HDK je mnoho kvalitních osobností a je mi velkou ctí ucházet se o přízeň voličů s nimi. Již déle než třicet let se věnuji sportovnímu šermu. Dnes jako trenér mohu vychovávat mladé lidi k všestrannému rozvoji osobnosti. Myslím si, že i posláním politika by měla být služba pro občany města.