Zdeněk Fink


1) Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Pracoval jsem jako lékař, zprvu na klinice a poté ve své ordinaci v oboru otorinolaryngologie a foniatrie, což v malém rozsahu stále trvá. Jsem také soudním znalcem v oboru zdravotnictví. V posledních 7 letech jsem primátorem našeho města.

 

2) Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Jako primátora, který usiluje o možné znovuzvolení, mne zajímá veškeré dění v oblasti samosprávy našeho města. Jsem spíše člověk, který se více zajímá o kulturu, sport, společnost než vyložený technokrat. Prospět mohu zejména svými zkušenostmi a znalostmi z dvacetiletého působení v komunální politice.

 

3) Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Podle mého názoru se Hradec Králové příliš nezmění, co se týká počtu obyvatel, ani jejich profesního složení. Ale jistě budou o něco starší než dnes. Dominantním zaměstnavatelem bude nepochybně Fakultní nemocnice a v průmyslu nejspíše Trelleborg Bohemia a.s. (Gumokov). Charakter dalších větších zaměstnavatelů – vysokých škol, bank, úřadů se asi také nezmění. Výrazně se ale tvář našeho města, doufejme, změní po dokončení severní tangenty a jižního propojení, kdy by se měl tzv. Gočárův okruh stát více městským bulvárem se vším, co k tomu patří. Rovněž zdvojkolejnění tratí na Pardubice a Prahu přinese lepší možnosti jak v průmyslové tak individuální dopravě. S tím úzce souvisí i varianta železničního koridoru z Paříže do Gdaňska, která by cestou z Prahy měla rozhodně vést na Wroclav přes naše město a ne komplikovaně přes Liberec. Všechny tyto změny v dopravě by měly našemu městu výrazně prospět v mnoha oblastech.