• Otázky od Hradečáků pro Zdeňka Finka

  Dění ve městě vás zajímá, svědčí o tom dotazy, které přicházejí na adresu současného primátora a naší jedničky na kandidátce Zdeňka Finka. Reaguje tak na otázky týkající se malšovického stadionu, možnosti koupání v řece, parkování u nemocnice, které obtěžuje i tamní zahrádkáře i lhůt pro vyřizování úředních záležitostí…

   

  Otázka

  Dobrý den prosím Vás o sdělení, jakým směrem pokračuje dění kolem výstavby fotbalového stadionu v Malšovicích? (Milan Skřivan)

  Odpověď

  S největší pravděpodobností půjdeme cestou postupné rekonstrukce stadionu bez výstavby obchodního centra. V tomto případě bychom postupovali tak, aby nedošlo k přerušení soutěže a hrálo by se pořád v Hradci Králové. Stavělo by se po etapách. Bohužel dojde ovšem k dalšímu časovému zdržení, bude třeba nový projekt a nová povolení. Na druhou stranu pevně věřím, že nevznikne žádný odpor proti této variantě, alespoň všechna současná volební uskupení deklarovala, že nemají problém se stavbou nového stadionu, ale jen s obchodním centrem.

  Otázka

  Mluvíte o vstřícnosti radnice k obyvatelům, jak si mám vysvětlit, že mi doposud nikdo nedokázal zodpovědět na moji žádost podanou v červnu. Vím, že jsou nějaké lhůty, ale neměli by úředníci mít za povinnost alespoň informovat o tom, že žádost přijali a v jakém termínu bude řešena? (Jaroslava Krupková)

  Odpověď

  Určitě by to byla slušnost, potvrdit převzetí žádosti, někdy se na to zapomíná. Hodně přemýšlíme o tom, jak zajistit informovanost žadatelů od příslušných odborů. Podařilo se nám na stránkách města zprovoznit klikací rozpočet, kde každý občan má možnost si zjistit, co ho na toku městských financí zajímá. Chtěli bychom podobným způsobem řešit i tento problém, ale bude to jistě obtížnější záležitost.

  Otázka

  Jak je to se lhůtami na vyřízení podnětů, slyšel jsem, že na vyřešení je dáno 30 dní, ale také někdy 60. Je-li tomu tak, jak je nutné tento termín dodržovat? Je to doporučený termín k vyřízení? Mne totiž při dotazu na průběh vyřizování zarazila argumentace tvrzením: “ Počkejte, mám přece ještě přece týden čas na vyřízení.“ Přesně tohle se mi stalo, přitom se jednalo z mého pohledu o celkem jednoznačnou a bezproblémovou záležitost. Já bych si troufl takovou věc vyřídit v podstatě na počkání, ale byl jsem pochopitelně nucen postupovat přes podatelnu, takže určitý čas je potřebný k vyřízení, to chápu. (Karel Oplt)

  Odpověď

  Již jsem jednou podobný dotaz dostal, určitě se tento problém objevuje. Skutečně časový limit pro vyřízení žádosti je stanoven do 30 dnů, v komplikovanějších případech se jedná o 60 dní. Jsou i žádosti, ke kterým se vyjadřuje hned několik odborů a pak je to někdy ještě komplikovanější a časově náročnější. Mám jednoznačný názor na to, že když se řekne do 30 dní, pak to neznamená s rozhodnutím otálet, čekat do poslední chvíle a vyřízení zbytečně protahovat. Rozhodně je nepřípustná argumentace v tom smyslu, jak ji popisujete. Úředník by měl záležitost vyřídit v nejkratší možné době bez ohledu na časový limit. Já pevně věřím, že takto se chová každý zodpovědný zaměstnanec magistrátu a že Vámi popisovaná situace je spíše ojedinělá.

  Otázka

  Jaký je Váš postoj k názoru ODS, že již v Hradci Králové není třeba investic a z toho důvodu je pak možné dát peníze například na dorovnání rozpočtu MHD za dopravu dětí a seniorů zdarma. (bez podpisu)

  Odpověď

  S tím nemohu souhlasit, nemyslím si ani, že tento názor je oficiální stanovisko této strany, to by nedávalo smysl. Určité investice jsou a vždy budou nutné, jsou před námi dlouhodobě plánované a odkládané projekty, prioritou v podstatě je rekonstrukce Velkého náměstí. Musíme také nutně již opravit chátrající Vrbenského kasárna a řadu dalších věcí. Co se týká požadavků na změny v MHD, pak se nezávisle na ostatních plně stavíme za umožnění bezplatné dopravy královéhradeckých seniorů. Co se týká dětí, těžko si umím představit tak radikální zvýšení dotace pro provoz Dopravního podniku, částka by se pohybovala kolem 15 milionů ročně.

  Otázka

  Už několik týdnů odkládám, že Vám napíši, co se děje na tzv. “divokém parkovišti” za FNHK. Pořád jsem doufala, že se něco změní, že např. Technické služby opraví cestu k zahrádkářské kolonii Třešňovka, ale bohužel se nic neděje. Jsem občanka Hradce Králové a město jako takové se mi velmi líbí, ale tato situace už je opravdu neúnosná. Řidiči-pacienti si vlastně udělali parkoviště na louce mezi vysokými stromy, a když zaprší, tak uprostřed cesty jsou takové díry, že je umění dojet až k zahrádkám. Parkoviště před FN a uvnitř FN je naprosto nedostačující, tak si myslím, že by s tím Město HK už mělo něco udělat. Minulý týden nebylo možné vyvézt kontejner od zahrádek (za který řádně městu platíme), protože se tam nákladní auto TS nedostalo. Nevím, kam zařadit tuto situaci, zda do “dopravy”, nebo do “zeleně”, ale myslím, že by si tento úkol měly dát do svého volebního programu všechny strany. (Zdenka Vlčková)

  Odpověď

  Děkuji za dotaz, jsem si plně vědom, že parkování kolem nemocnice a uvnitř areálu je dlouhodobý a vážný problém. Rozhodně se v tomto volebním období bude řešit, u vjezdu do nemocnice se připravuje výstavba parkovacího domu, bude tam i další z věží pro parkování kol. Ale to je o druhé straně areálu. Problém s přístupem k zahrádkám na levém břehu Labe, tak jak ho popisujete, je také nutné řešit v souladu s územním plánem. Projednal jsem sice na Váš podnět s Technickými službami nutnost dodržení platného harmonogramu vyvážení kontejnerů, ale to zásadní problém divokého parkování neřeší. Musíme se na to co nejdříve zaměřit.

  Otázka

  Nápad s koupáním v Labi u Muzea, v centru města s rušnou dopravou na mostě “nad hlavou” byl “šlápnutím vedle“. Jsem seniorka a pamětnice, v Labi se nikdy nekoupalo, maximálně bruslilo na vlastní nebezpečí. Na tom nic nemění fakt, že je Labe čisté. To však nelze říci o Orlici, kde se koupalo “odjakživa” a byly na ní 3 plovárny, všechny využívané. Nejhezčí a největší byla ovšem plovárna Slezská, s udržovanými kabinkami, půjčovnou lodiček, občerstvením, vyhrazenými prostory pro děti a neplavce, pískovou pláží, skokanským můstkem a také s výukou plavání, které měl na starosti pečlivý a všudypřítomný plavčík. Dalo se ovšem plavat volně po řece, po proudu i proti až k jezu, také samotné břehy po obou stranách byly často obležené milovníky tohoto sportu. A ta nádherná zelená scenérie kolem řeky! Hradec Králové potřeboval koupaliště jako je Flošna, ukazuje se však, že je v letních měsících nedostačující, přeplněná a byla jsem tam s rodinou jednou a zcela mně to stačilo. Pravda, jsou kolem i jiné vodní plochy-Stříbrňák, Biřička, Opaťák aj., ovšem nic z toho ten nádherný pocit volnosti a kontaktu s přírodou, které přináší řeka, neposkytují.. A nevěřím námitce, že dnešní rodiče s dětmi a mladí lidé jsou už tak zhýčkaní všemi možnými vodními atrakcemi a vyhřívanou vodou, které řeka nenabízí, že by si k ní cestu nenašli. Prostě tu tato možnost není a řeka je špinavá. Nestálo by za to, uvažovat i o jejím vyčištění a o obnovení aspoň jedné plovárny? Třeba aspoň jako o alternativě k Flošně apod., a pro ty, kteří mají Orlici a její okolí rádi a nebáli by se chladnější vody? Aspoň by se trochu otužili a Orlice by se jim odměnila, tak jak umí jen řeka. (Marie Jacková)

  Odpověď

  Máte plnou pravdu, problém obnovy alespoň některých koupališť na řekách byl několikrát projednáván ve vedení města. Padlo několik variant rekonstrukce bývalých rekreačních zařízení na Orlici. V současné době je na stole reálný návrh na opravu a zpřístupnění bývalé plovárny Na Mlejnku situované na Slezském Předměstí. Již delší dobu je jednáno se soukromým investorem, který projevil vážný zájem tento prostor navrátit původním účelům. Nalézt konečné řešení je poměrně složité, je třeba se domluvit na přístupu dopravy do této oblasti a také kdo a za jakých podmínek by areál provozoval. Jsem ale optimista a troufám si tvrdit, že bychom v příštím roce měli nalézt takové řešení, které by potěšilo občany města, kteří se raději koupou v otevřené přírodě než na koupališti. Jen na okraj, sám jsem se několikrát v posledních letech koupal v Labi, bylo to velmi příjemné a sám jsem si opravil zafixovaný názor, že Orlice je výrazně lepší.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin