• Pavlína Springerová: Co všechno volič snese…  

  Máme za sebou v Hradci Králové první ostrý předvolební týden. I když šlo o takové zahřívací kolo, dovolím si k němu učinit pár poznámek. Většina stran a hnutí prezentovala ve svých materiálech úmysl vést svou kampaň slušně, pozitivně, nikoliv agresivně. Pokud by to všichni dodrželi, voličům by jistě usnadnili jejich rozhodování. Ale nebude to tak jednoznačné.

  V posledním Hradečáku se od této linie výrazně odlišil příspěvek paní Mgr. Lenky Jaklové, která za STAN a SVOBODNÉ s podporou Východočechů nenašla na činnosti vedení města za posledních 8 let nic pozitivního. Paní Jaklová má pochopitelně právo na svůj pohled, je velmi kritický.  Zcela však pominula fakt, že první 4 roky z této éry byla ona sama členkou rady města za TOP 09 (skončila         v březnu 2014). Měla tedy jedinečnou možnost těmto „nešvarům“ předejít a zabránit.

  Jen na porovnání, ve stejném čísle je článek primátora města Zdenka Finka, který hodnotí své osmileté období v čele města, jsou tam uvedeny jak úspěchy, tak nesplněné akce i s náznakem vysvětlení příčin.

  Další akcí byl nedotažený, předem avizovaný, pokus Pirátů o vyhlášení referenda ke způsobu financování fotbalového stadionu. Jejich snaha narazila na politickou nezkušenost a neznalost mechanismů jednání zastupitelstva. Ani pirátská představa o prosazení možnosti činit změny v programu zastupitelstva přímo na jeho jednání z pozice občana však není příliš reálná.

  Asi největší ohlas vyvolala opakovaná snaha hnutí ANO vnutit se na městské akce, kterých je v tomto období hodně. Babišovo hnutí využívá tyto projekty pořádané nebo dotované městem k předvolební agitaci, kam občany přes svůj facebookový profil srdečně zve. To si nedovolila žádná strana ani hnutí. Všichni respektují nepsané pravidlo, že akce ve městě nebudou využívány pro politickou agitaci. Argumenty ze strany ANO v diskusi potvrzují, že respektování pravidel, byť nepsaných, je jim zcela cizí.

  Neférovost kampaně prokázal i mizivě navštívený mítink hnutí ANO věnovaný Benešově třídě. Zde zaujalo tvrzení přítomné paní ministryně Dostálové, že ji navštěvují všichni primátoři se žádostí o peníze, jen ten hradecký se neukázal. Opak je pravdou, jak říká pan primátor Fink: „S paní Dostálovou jsem na toto téma opakovaně jednal, například 29. března tohoto roku jsem byl u paní ministryně, abychom probrali možnosti financování velkých projektů v Hradci mj. Malšovického stadionu i Benešovy třídy“.

  Volič toho bezpochyby snese hodně, ale jistě není hloupý… Je moc dobře, že v žebříčku měst, kde se nejlépe v naší zemi žije, držíme stále přední místo. To má ale i své negativní stránky v drahotě bydlení a pozemků. Bude proto nezbytné pomoci mladým, sociálně nevyloučeným rodinám zapojením města do výstavby bytů tak, aby nebyly zatíženy hypotékou. Právě ve dnech, kdy píšu toto zamyšlení, jsem podepisoval žádost o dva miliony korun za opakované vítězství v celostátní anketě Město přátelské rodině. Myslím, že pro Hradec Králové přijde další velký přelom v jeho vývoji po dostavbě jižního propojení na Holice, které by dle předpokladů ŘSD mělo být hotovo za tři až čtyři roky, a  tak zvané severní tangenty, na kterou si ale ještě počkáme přibližně do roku 2028. Tyhle dopravní stavby a s nimi související vyvedení tranzitní dopravy umožní změnit Gočárův okruh v městský bulvár, zastavět jeho okolí bytovou zástavbou a výrazně regulovat individuální automobilovou dopravu v centru města. Mohl by to být skutečně další zlom v historii Hradce Králové.

  Dnes, když pročítám programy některých stran, u některých z nich jen plné pomluv a nereálných slibů, jsem moc zvědav, zda se jim podaří v příštích osmi letech to, co nám. Osobně bych všem přál, ať se toho podaří mnohem víc.

  Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

  Hradecký demokratický klub

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin