• Pavlína Springerová: Jaký bude Hradec v době postkoronavirové?

  V rámci dubnového zastupitelstva byli občané i zastupitelé
  nepřipraveným a zmatečným způsobem informováni
  o některých opatřeních města v rámci tzv. programu Antivirus.
  Samotný fi nální obsah usnesení, podpořený nakonec
  i opozicí, zahrnuje některé přímé, zejména ekonomické
  kroky nutné k řešení bezprostředních dopadů koronavirové
  pandemie. Součástí usnesení je také řada deklarovaných
  záměrů mj. v oblasti sociálních služeb, podpory sportu
  a volnočasových aktivit či zaměstnanosti v rámci městských
  organizací. V tomto smyslu je nutné bedlivě kontrolovat,
  jaká konkrétní opatření vedení města bude skutečně
  realizovat ve prospěch kvality života v našem městě.
  Určitým pozitivem je, že na programu květnového zastupitelstva
  lze nalézt projednání prvního dotačního programu dělícího
  10 mil. Kč po 25tisícových částkách pro malé hradecké
  podnikatele. Obtížněji pochopitelný však je fakt, že anticovidová
  komise města Hradec Králové, založená před řadou
  týdnů, se dosud ani jednou nesešla a její nejbližší jednání je
  plánováno na červen. V komisi jsou zástupci koalice i opozice,
  neboť kdy jindy, než v době řešení tak hluboké krize, by
  měla být hledána konsensuální řešení ve prospěch města.
  Co mne však trápí a mrzí především, je absence jakékoli
  nepřímé podpory rozvoje Hradce nutné k překonání současného
  stavu. Mnohá města přicházejí s nejrůznějšími
  způsoby podpory především turismu, a to nejen hoteliérů,
  ale i restauratérů, kulturních institucí či památek. Aktivní
  a promyšlený marketing přitahující domácí klientelu v době,
  kdy lidé a cestovky ve velkém ruší své zahraniční zájezdy,
  je nezbytností. A tak Znojmo nabízí za ubytování městské
  památky zdarma. Praha, kromě 220 milionů korun na podporu
  kultury a turismu, přichází s volnými vstupy na výstavy
  a do ZOO pro ty, kteří se ubytují v hlavním městě. V Karlových
  Varech zase nabízejí péči o děti v době relaxu rodičů.
  Lze pokračovat odpuštěním městských pobytových tax či
  udělováním poukázek pro tuzemské turisty za využití ubytovacích
  služeb ve městě. Nic z toho se v Hradci bohužel
  neděje, což je zcela nepochopitelné.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin