• Pavlína Springerová: Nejsme “humáči”

  eská veřejnost je dlouhodobě masírována tvrzeními, že společenskovědní a humanitní obory jsou nepotřebné, nepraktické a někteří přicházejí dokonce s bizarním nápadem spole­čenskovědní studium zpoplatnit. Jako děkanka Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové samozřejmě nemohu s takovými názory sou­hlasit. Ponechám stranou, že příčiny nevalného zájmu o technické a některé přírodovědné obory tkví především v našem vzdělávacím systému a také ve stále skomírající demo­grafické křivce a zdůrazním dva velmi pozitivní příklady propojení filozofické fakulty s praxí. První se týká masivního zapojení filozofické fakulty do archeologického průzkumu v trase budoucí D11. Naši akademici, čeští i zahraniční studenti a absolventi během dvou měsíců dokončí, v souladu se smlouvou s ŘSD, svoji roční archeologickou práci v terénu a stavba maže začít… tedy, pokud ji někdo nebude zdržovat, každopádně archeologové to nebudou. Druhý příklad souvisí se sociology, kteří v roce 2017 dokončili dvanáctiměsíční výzkum návštěvnosti Městských lesa, které tvoří unikátní okolí našeho města.  Jen díky sociologům z hradecké fildy tak víme, že městské lesy za rok navštíví přes 820 tisíc návštěvníka a nad to ještě 69 tisíc psů.

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin