PhDr. Josef Bavor

Co dělám (příp. co jsem dělal) ve svém občanském povolání, co za mnou je vidět z hlediska pracovního.
Jsem výtvarník a pracuji již 47. rokem na zdejší Lékařské fakultě jako anatomický malíř, ve volné tvorbě se věnuji převážně malbě (asi 35 autorských výstav)a zčásti grafice. Od r. 2007 jsem předsedou spolku Unie výtvarných umělců, z.s. Hradec Králové. Vedle toho jsem kurátorem výtvarných výstav na LF a v Galerii Na Hradě. Asi 15 let jsem externě učil na Katedře výtvarné kultury na UHK.V předminulém období jsem byl členem kulturní komise města.

 

Proč jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva města a co chci prosadit v případě zvolení. Čím mohu Hradci prospět, v jakých oblastech se chci nejvíce angažovat.
Domnívám se, že kultura by měla patřit k výkladní skříni města, mělo by se pokračovat v podpoře jednotlivých kulturních aktivit spolků a zároveň nezapomínat na významné tvůrce, kteří v minulosti v Hradci působili (např. Vl. Renčín, J. Krofta aj.).

 

Moje vize Hradce za 15 až 20 let.
Možnost své účasti vidím, jak vyplývá z předchozího, v kulturní oblasti.