• Jiří Sova: Postřehy z Anglie aneb přerušený vývoj

  Nedávno jsem měl možnost soukromě krátce navštívit starou dobrou Aglii a oblast blízko Cambridge.  Viděl jsem zemi plnou kruhových objezdů a dopravních tepen i probíhajících staveb. Viděl jsem města, která řešila svou zahlcenost auty jak okrajovými P+R parkovišti dobře napojenými na MHD za velmi motivační cenu do center. Současně jsem se setkal s nemalou cenou parkování v centru města.

  V zemi, kde nikdo nepřerušil vlastnické vztahy k půdě, se jistě nebylo jednoduché domluvit se soukromými vlastníky. Obchod a doprava se rozvíjely rovnoměrněji a možná tak správní instituce, vláda, obecní zastupitelstva, stíhala potřebné stavby dělat včas, resp. občané a instituce spolu včas vyjednávali a nacházeli řešení i pro budoucí rozvoj.

  Přitom jsem si opět uvědomil, jak stále těžce neseme „dědictví“ komunistické vedoucí úlohy. Těch 40 let nás poznamenalo nejen ekonomicky, ale i mentálně. Tedy ve smyslu umění vyjednávat, uvědomovat si potřeby, možnosti a souvislosti rozvoje našeho života v rámci současné často překotné „technologizace“, domlouvat se na veřejných, resp. společných a potřebných věcech.

  Auta stále přibývají, protože většina z nás si je zvykla ke své pohodlnosti používat každodenně. Přibývají rychleji, než je možné stavět, hlavně kvůli „povolovacímu papírování“ a v jeho rámci častým obstrukcím zájmových uskupení či nesouhlasům z nepochopení spoluobčanů v dotčeném území, daném možná nedostatečnou komunikací ze strany úřadů.

  Je tedy nutná, jakkoli následující slovo nemám rád, regulace pohybu aut ve městě a jejich parkování. A k této regulaci pak nejlépe fungují peníze.  Nečekejme proto, že parkovné bude nižší, nebo že půjde snižovat cenu jízdného MHD, když jejím prostřednictvím chceme zajistit komfortní obslužnost vnitřního města „bez aut“. Kdo bude slibovat opak, tedy zlevňování parkovného či jízdného za současného zvýšení rozsahu služeb, nebo rozšiřování slev pro vybrané skupiny spoluobčanů, je nezodpovědný „slibotechnik“.

  Nedokážu také pochopit, že lidé, kteří chtějí v rámci pokračování akce nespokojených občanů zlepšit nedokonalou praxi let nedávných, neváhají využít na celostátní úrovni podpory následníků těch, kteří nás uvrhli na léta zpět oproti zbytku demokratické Evropy.

   

  PharmDr. Jiří Sova – Hradecký demokratický klub

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin