• PRÁVNÍ OKÉNKO: Jak se (ne)chovat v lese aneb Můžu jít do lesa legálně na dříví?

  Každý má právo vstupovat do lesa, a to ať už les patří státu či soukromé osobě. Vstup do lesa může být omezen pouze z určitých důvodů, jako např. z důvodu zvýšeného rizika úrazu při vichřici anebo z důvodu právě prováděné těžby.

  Základním pravidlem však zůstává povinnost každého počínat si tak, aby les neohrozil či nepoškodil. Jak je to však se sběrem lesních plodů? Podle zákona je nám dovoleno sbírat lesní plody a suchou ležící klest, avšak jen za podmínky, že ke sběru dochází pro vlastní potřebu a také způsobem, který nenarušuje lesní prostředí.

  Kromě notoricky známého pravidla, že je v lese zakázáno rozdělávat oheň, však lesní zákon zakazuje mnoho dalších činností. Je zakázáno těžit stromy, vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů či keřů, jezdit po lese motorovými vozidly, stavět oplocení, pást dobytek anebo rušit klid a ticho. Ne nadarmo se totiž les považuje za oázu klidu. Pokud do lesa vjedeme na kole nebo na koni, musíme se držet pouze na lesních cestách. Majitel psa ho nesmí nechat volně pobíhat po lese, vždy musí mít možnost ho přivolat zpět.

  Povinnosti má nicméně také vlastník lesa. Ten musí dbát na to, aby nepoškozoval zájmy jiných vlastníků lesů a také aby zachoval funkce lesa. O les se tedy musí pravidelně starat. Dokonce má povinnost do dvou let zalesnit plochu, na které byly stromy v minulosti pokáceny.
  Jan Holásek, advokát a člen zastupitelstva města za HDK

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin