• PRÁVNÍ OKÉNKO: Nezájem se nevyplácí aneb Kdy odpovídáme za to, že nepomůžeme druhému?

  Podle občanského zákoníku máme povinnost zakročit v případě, kdy podle svých schopností a možností můžeme snadno odvrátit nějakou škodu, která hrozí. Máme tedy povinnost aktivně pomoci třetí osobě, byť ji třeba vůbec neznáme. Typicky se bude jednat o situaci, kdy vidíme slepce, který se chystá přejít silnici, po které zrovna jede automobil. V tomto případě nám stačí na slepce zavolat, aby silnici nepřecházel. Tímto upozorněním snadno odvrátíme újmu, která hrozila (hrozící dopravní nehodu), a to aniž bychom sebe nebo další osoby vystavili v nebezpečí. Stejně tak můžeme odvrátit újmu v případě, kdy náš soused zapomene na venkovním stole na zahradě notebook a právě začalo pršet – máme povinnost zajít za ním a upozornit jej na to. Pokud by se totiž prokázalo, že jsme o možné škodě věděli a mohli ji s vynaložením velmi malého úsilí zabránit, ale neudělali jsme to, odpovídáme za vzniklou škodu. Tzv. samaritánský princip se tedy neprojevuje jen v mezilidských vztazích, ale je ošetřen i po stránce právní. Výše uvedené nicméně platí za situace, kdy hrozící škoda zjevně převyšuje to, co musíme pro zabránění škody vynaložit. Zjednodušeně řečeno tedy pokud víme, že někomu hrozí nebezpečí a zároveň je pro nás jednoduché učinit takové kroky, které tomuto hrozícímu nebezpečí zabrání, jsme povinni zakročit, například ve formě pouhého upozornění na hrozící škodu. V žádném případě ale nemáme povinnost zakročit, pokud bychom museli vystavit nebezpečí sebe anebo pokud bychom k tomu museli vynaložit nepřiměřené úsilí.

  Jan Holásek, advokát a člen zastupitelstva města za HDK

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin