• PRÁVNÍ OKÉNKO: Soused nás obtěžuje nepořádkem na svém pozemku, co s tím?

  Trápí nebo vás obtěžuje sousedův nepořádek na pozemku? Nestará se o něj již několik let nebo snad na zahradě vytvořil skládku? S argumentem souseda, že je to „přeci jeho pozemek a může si na něm dělat, co chce“ se totiž spokojit nemusíte.

  Ze zákona má vlastník pozemku povinnost zdržet se všeho, co by obtěžovalo okolí například odpadem, prachem, kouřem, hlukem nebo jakýmikoliv jinými nepříjemnými vlivy. Pokud by takové obtěžování bylo nepřiměřené místním poměrům (jinak je třeba posuzovat pach z domácích zvířat na vesnici a v bytě v centru města) a podstatně vám omezovalo obvyklé užívání vaší nemovitosti, můžete se bránit tzv. sousedskou žalobou. Zde se můžete domoci zdržení se takovéhoto jednání.

  Pokud by váš soused založil na svém pozemku právě skládku, je možné se vedle sousedské žaloby bránit i jinými způsoby. K vytvoření skládky je totiž zapotřebí povolení a „jen tak“ si ji na zahradě vytvořit nemůžeme. V úvahu tak připadá podnět obecnímu úřadu, aby ve věci zahájil řízení, případně podnět u České inspekce životního prostředí. Pokud by se jednalo o opravdu velkou skládku, mohlo by se jednat dokonce i o trestný čin.

  Ze zákona nám dokonce vyplývá povinnost odstraňovat plevely na našem pozemku. V opačném případě, stejně jako při provozování skládky „na černo“, nám hrozí pokuta. Ve všech směrech se nám tedy jistě vyplatí starat se o náš pozemek řádně.

  Jan Holásek, advokát a člen zastupitelstva města za HDK

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin