Program HDK | Hradecký Demokratický Klub (HDK) – Hradec Králové

Program HDK

INVESTICE

–          Rekonstrukce Velkého náměstí a časti památkové rezervace (včetně Bona Publica)

–          Podpora dostavby dálnice, stavby silnice R 35, severní tangenty a jižní spojky

–          Postupná rekonstrukce fotbalového stadionu v režii města bez přerušení soutěže

–          Odstranění prašných silnic na území města

–          Rekonstrukce křižovatky Koruna

–          Po gymnáziu pokračovat v rekonstrukci “Gočárových škol”

–          Záměr sportovní hala ve spolupráci s vysokými školami

–          ZUŠ Střezina – vybudovat moderní uměleckou školu

–          Rekonstrukce Gayerových kasáren, severních teras a Žižkových sadů

–          Kukleny – revitalizace Labského náhona se stavbou parků, demolice koželužny a zklidnění Pražské třídy

 

ZAMĚSTNANOST

–          Vznik 1000 nových pracovních míst (využít současného zájmu investorů po dostavbě dálnice)

 

DOPRAVA

–          MHD

o   Propojení s Oredem – urychlení

o   Zelená linka zdarma v centru města (zelené autobusy zdarma mezi Terminálem a historickým centrem)

o   Hradečáci nad 70 let jízdné zdarma

o   Optimalizace jízdních řádů

o   Wifi ve vozech MHD

–          Cyklostezky

o   Dvě nové páteřní cyklostezky: Nový Hradec Králové – centrum a centrum- Blešno

o   Vyřešit průjezd centrem města

–          Parkování

o   Otevřená dvoupodlažní parkoviště v sídlištích zdarma

o   Vyřešit parkování u fakultní nemocnice a polikliniky na Slezském Předměstí

o   Odkupem části ISP získat větší vliv a zisk pro město

o   Urychlit povinnost výstavby parkovacích domů z peněz ISP

 

BEZPEČNOST

–          Poporovat a zintenzivnit činnost městské policie vůči chování rizikových osob

–          Rozšíření a modernizace kamerového systému

–          Prosazovat větší zapojení Policie ČR do místních záležitostí veřejného pořádku

 

CESTOVNÍ RUCH

–          Maximální podpora funkce města jako kongresového centra

–          Zlepšení informovanosti návštěvníků města, stručné cizojazyčné verze

 

MAGISTRÁT

–          Sleduj svůj spis na internetu (možnost sledovat pod jednacím číslem stav žádosti)

–          Umožnit lepší komunikaci s úřadem po internetu a rozšířit ji v nových oblastech

–          Podpora maximální otevřenosti města vůči jeho obyvatelům

–          Snížení běžných výdajů magsitrátu o 5 %

–          Zveřejnění všech smluv

–          Větší zapojení sociálních sítí – přijímání a vyhodnocování podnětů občanů k různým tématům

 

KULTURA

–          Podpora rodinného stříbra – Klicperovo divadlo, filharmonie, Divadlo Drak

–          Podpora kultury v ulicích města (Divadelní festival, Jazz Goes to Town…)

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

–          Využít vzácné lokality Plachta pro veřejnost, zpřístupnit ji jako atraktivní lokalitu pro veřejnost a odborníky

–          Podpora zachování smíšené funkce lesa rekreační i hospodářské tak, aby se v lese líbilo sportovcům i milovníkům přírody

–          Pečlivě zvážit kácení všech stromů na území města, a to nejen na březích řek

 

ROZPOČET

–          Dlouhodobě držet vyrovnaný rozpočet města a jeho kontrola rozklikávací aplikací

–          Zvýšit příjmy z dividend městských podniků

–          Navýšení příjmové části rozpočtu prodejem skutečně nepotřebného majetku a úsporami v běžných výdajích

 

PODPORA OBČANŮM

–          Samoobslužné dílny pro dospělé ve Vrbenského kasárnách. Jde o prostory s technickým zařízením, kam si lidé přinesou materiál a zpracují ho.

–          Ještě větší důraz na komunikaci s komisemi místních samospráv

–          Podpora pozitivních občanských iniciativ

–          Dořešení spolkového domu, který by měl vzniknout v centru

 

PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

–          V případě zachování Technologického centra výrazně zlepšit jeho činnost (inovace, coworking, mobilní aplikace, IT)

–          Neházet podnikatelům “klacky pod nohy”

–          Využít potenciál vysokých škol pro podnikání

 

ŠKOLSTVÍ

–          Dokončit zateplení všech školních budov

–          Místo ve školce pro každé dítě

–          Podpora technického vzdělávání na ZŠ

–          Vybudovat studentský klub ve spolupráci s vysokými školami “Vysokoškolský klub na Pajkrově flošně”

–          Rozšířit počet otevřených školních hřišť

–          Podpora mateřských center

 

SOCIÁLNÍ OBLAST

–          Udržet úspěšný současný trend jako obec přátelská rodina

–          Kvalitní úroveň péče o seniory (domy s pečovatelskou službou, podpora terénní práce, internet pro seniory, MHD nad 70 let zdarma)

–          Zvýšit u hradeckých seniorů možnost čerpání příspěvků na bydlení

 

SPORT

–          Přehodnotit systém podpory jednotlivých sportů, upravit jejich klasifikaci (větší peníze pro všeobecný sport – podpora sportu pro všechny)

–          Hledat generálního sponzora pro fotbal

–          Donátorství změnit na partnerství