• Romana Dusová: Třídíme v Hradci?

  V našem městě rozvířila diskusi změna odpadového hospodářství, která se projevila v mnoha částech města v delších intervalech odvozu odpadů, nových nádobách v domácnostech a odpadových taškách. Již před nedávnou dobou při zavádění prvních úprav systému, se zvedla vlna nevole a poznámek, že toto nikdy nemůže fungovat. Nyní však s odstupem času můžeme říci, že šlo o vykročení správným směrem. Všechny tyto změny mají společné jmenovatele. Prvním je změna, kterou se městu povedlo udržet poplatek za komunální odpad na přijatelné hodnotě 500 Kč. Druhým jmenovatelem je zákaz skládkování komunálního odpadu, který nás čeká do roku 2024. K tomuto zákazu nás zavazuje nový zákon o odpadech a Plán odpadového hospodářství ČR. Jde o to, aby se minimalizoval objem odpadů, které se nedají využít k recyklaci, a které se budou muset spalovat, což je především nákladné. Každým rokem klesá procentuální podíl komunálního odpadu. Na tom má jistě podíl očividná skutečnost, že třídit odpad začali i lidé, kteří na to dříve ani nepomysleli. Myslím si, že bychom se měli všichni zamyslet, zapojit a společně tak celé Evropě ukázat, že třídit má smysl, a to nejen ekologický ale i ekonomický!

  Podělte se s ostatními...Share on Facebook
  Facebook
  Tweet about this on Twitter
  Twitter
  Share on LinkedIn
  Linkedin