Transparentní účet

Hospodaření HDK můžete sledovat na našem transparentním účtu.

Informace pro všechny dárce :

Upozorňujeme všechny potencionální dárce, aby na platební příkaz vždy uváděli účel platební transakce, tedy zpravidla dar, pokud možno s bližší specifikací , zda se jedná o dar na volby či na provoz politického hnutí, je-li účel v darovací smlouvě specifikován.